Zijn Oisterwijkse bezuinigingen van de baan?

1 oktober 2019

Maandag werd door politici in het raadhuis van Oisterwijk gesproken over het oplossen van het tekort van 3 miljoen per jaar op de gemeentebegroting. Uit de geluiden die daar werden gehoord zou je kunnen concluderen dat de lijst met mogelijke bezuinigingen van de baan is en ook stevige lastenverhoging niet gaat komen. Wethouder Dion Dankers liet enkele weken terug de Oisterwijkse samenleving schrikken, met de start van een traject om te komen tot ombuigingen. Er werd een lijst gepresenteerd met mogelijke bezuinigingen. Meteen werd al duidelijk dat 3 miljoen op die lijst een vernietigend effect zou hebben, en kwam de vraag boven waarom de Oisterwijkers moeten meebetalen aan de kosten van andere gemeenten; dat is het geval bij de jeugdzorg. Vervolgens werd door de redactie van PIT Onderzoek een impressie gegeven van wat bijvoorbeeld de gevolgen zouden zijn voor de Bibliotheek en Tiliander, door hen werd duidelijk gemaakt dat er nog geen rekening is gehouden met het stikstofarrest en ze brachten een bezoek aan de inspreekavond voor verenigingen (zie onder). Onze redactie dook in de situatie met Haaren en daaruit concludeerden enkele raadsleden dat een goed besluit nemen op dit moment onmogelijk is. Los van dit alles, lieten diverse politici vooral weten dat ze van mening zijn dat niet Oisterwijk, maar het Rijk de tekorten voor de jeudgzorg moet oplossen. Er kwam protest tegen ‘de lijst van 3 miljoen’. Niet zo’n gek idee; ondanks dat wethouder Dankers daar niets voor voelde is dat het waar de raad nu naar uitkijkt. De indruk van gisterenavond is echter nog geen raadsbesluit, definitief is de bezuiniging of lastenverzwaring nog niet van de baan…