Alternatief voor Staalbergven bij mogelijke sluiting?

24 juni 2020

Teruggeven aan de natuur, of renoveren lijken de enige opties voor de toekomst van het Staalbergven. Het buitenbad sluiten wil niemand, de renovatie kost veel geld, maar de gemeente zit krap bij kas. Een goedkoper alternatief: een nieuw buitenbad bij binnenbad Den Donk?

 Door Inge Dekker: PIT Onderzoek

Het Staalbergven is een plek waar je kunt zwemmen in een Natura2000 gebied. Mede door de combinatie van een zwemvijver, de chloorbaden, een ligweide en horeca wordt het Staalbergven gezien als een uniek stukje recreatie in Brabant. Maar de leidingen, installaties en gebouwen zijn in slechte staat. Om de veiligheid van de natuur en bezoekers te waarborgen is een flinke renovatie nodig.

Scenario’s
Gemeente Oisterwijk liet afgelopen jaar onderzoek doen naar de technische staat van het Staalbergven, het belang voor de Oisterwijkse gemeente en de samenstelling van bezoekers. Het college (burgemeester en wethouders) stelde vervolgens vier toekomstscenario’s voor met het onderzoek als basis. Het eerste scenario, teruggeven aan de natuur, kost eenmalig €350.000 voor de sloop. Scenario 2 betreft het uitvoeren van de grootschalige renovatie. Dat kost 3,4 miljoen, wat over 20 jaar uitgespreid zal worden. Dat betekent jaarlijks €200.000 aan afschrijving en rente, bovenop de huidige exploitatiekosten van € 250.000. Vanwege de huidige financiële krapte heeft het college besloten tot uitstel. Voor ieder jaar uitstel is er €120.000 extra aan budget nodig voor onderhoud en calamiteiten. Kosten zijn niet de enige factor bij een beslissing over het Staalbergven. De locatie heeft een bijzondere cultuurhistorische waarde, aangezien er nog weinig van deze buitenzwembaden in deze vorm bestaan. Dat is wellicht een renovatie waard. Inge van Beers (AB) opperde hiervoor een bijdrage te vragen aan de provincie; het provinciale bestuursakkoord lijkt daar geen ruimte voor te geven.

Natuurbad het Staalbergven en chloor buitenbaden (© PIT Onderzoek)

Bezoekers
Het Staalbergven is een unieke plek. Uit onderzoek blijkt dat 68% van de abonnementhouders en 54% van de incidentele bezoekers vindt dat de chloorbaden niet zonder het ven kunnen. In de praktijk blijkt dat 90% van de bezoekers gebruik maakt van de chloorbaden en slechts 10% het ven gebruiken. 60% van de bezoekers zijn afkomstig uit de gemeente Oisterwijk en 33% komen uit omliggende gemeenten. Slechts 6% komt van buiten de regio.

Alternatief

Uitgaande dat mensen die graag in een ven zwemmen, terecht kunnen bij Streekpark Klein Oisterwijk én Bakseven in Moergestel, er bovendien relatief weinig verblijfsrecreanten het Staalbergven bezoeken, en daarmee de afstand van het recreatiegebied tot het buitenbad minder van belang is, blijkt er een alternatief. Naast de voorgestelde scenario’s, bestaat er bijvoorbeeld een mogelijkheid een nieuw buitenzwembad te realiseren bij het binnenzwembad van sportcomplex Den Donk. We vroegen een zwembadspecialist, werkzaam bij een van de grotere openbare zwembadinstallateurs van Nederland, wat een nieuw buitenbad zou kunnen kosten.

Goedkoper

Een buitenzwembad van 500m2, zou tussen de 700.000 en 1 miljoen euro kosten voor materiaal en installatie. De prijs is afhankelijk van de bestaande voorzieningen om water te filteren en op te warmen. Willen we het iets 'spannender' maken met een mooie glijbaan, komt daar €100.000 bij. Bij dit scenario hoeven er geen of minder kleedhokjes en toiletten gebouwd te worden, omdat die al bij het sportcomplex aanwezig zijn. Ook de exploitatiekosten van personeel, horeca en onderhoud zullen goedkoper uitvallen omdat verschillende functies en faciliteiten centraal georganiseerd worden. Dit betaalbare en haalbare alternatief werd door het college niet aan de raad aangeboden; nu het besluit is uitgesteld kan dat mogelijk alsnog worden afgewogen.

Cijfers

Kostenoverzicht

  • Sluiten Staalbergven €350.000
  • Buitenbad op Den Donk 1 miljoen
  •  Staalbergven renoveren 3,5 miljoen

Bezoekers

90% gebruikt de chloorbaden
10% gebruikt het ven

60% komt uit de gemeente Oisterwijk
33% komt uit de omliggende gemeenten
6% komt van buiten de regio.

Geef uw mening en ga terug naar de publicatie van Oisterwijk Nieuws, klik hier