Forse tariefverschillen milieustraten Oisterwijk en Haaren verrassen de gemeenteraad

13 januari 2021

Tijdens de eerste raadsvergadering van de nieuwe raad na de herindeling, werden de eerste ‘groeipijnen gevoeld’. De harmonisatie van de milieustraten in Haaren en Oisterwijk bleek toch een pijnpunt, ondanks de vele gesprekken vooraf. De raad kwam voor het blok te staan: Milieustraat sluiten of een onwenselijk verschil in tarieven.

Inge Dekker – PIT Onderzoek

Zoals het college het voorstelde, kost puin storten in Haaren tien keer zo veel als in Oisterwijk. De raad moest kiezen tussen twee kwaden; of een flink tarievenverschil accepteren tussen de Oisterwijkse en Haarense milieustraten of de milieustraten sluiten totdat het college met een nieuw voorstel komt. Dat sluiten was vorige week al een feit.

Tien keer zoveel

De tarieven in Oisterwijk zijn op basis van kubieke meters en in Haaren op basis van gewicht, omdat er volgens de burgemeester in Oisterwijk geen weegbrug is. Het gevolg daarvan is dat inwoners “met een dubbel asser aanhanger puin (bv. 1500kg) in Haaren x 0,15ct = €225 en in Oisterwijk €19,70 betalen,“ aldus de berekeningen van Inge van Beers (AB). “Matrassen kun je dan weer beter naar Haaren brengen, maar we beschouwen dit als de groeipijnen van een nieuwe gemeente. Harmoniseren doe je niet in één klap,” aldus Coumans. 

Voor het blok

Het college (burgemeester Hans Janssen) verwachtte van te voren geen problemen over het tarievenvoorstel. Het onderwerp is namelijk meerdere malen voorbesproken met leden van de raad en klankbordgroep. Toch waren een aantal raadsleden verrast. Om na de herindeling twee belastingregimes in één gemeente te voorkomen werd de Haarense regeling eind 2020 ingetrokken. Vier januari zouden deze tarieven door de nieuwe raad worden vastgesteld. De milieustraat was door de uitgestelde vergadering na het verdrietige overlijden van Adrienne Verschuren, en daarmee het uitblijven van een besluit, twee dagen dicht. Dat deed onze redactie beseffen, dat de raad tijdens de vergadering weinig keus had; of de voorgestelde tarieven accepteren, of de milieustraten gaan dicht totdat het college met een nieuw voorstel komt dat de raad wel accepteert. Deze situatie kwam terug in de vergadering van afgelopen donderdag.

Raadsvergadering

Het voorstel werd dan ook niet zonder slag of stoot aangenomen. Meerdere raadsleden uitten hun verbazing over het voorstel. Van Frank de Werdt (CDA) mocht het tarievenvoorstel terug naar het college en opnieuw bekeken worden: “Dit klinkt niet als een harmonisatie, maar meer als een uniformering.” Maar dan zouden we een groot probleem hebben, reageerde het college, die op dat moment nog bestond uit alleen burgemeester Hans Janssen; de nieuwe wethouders waren nog niet benoemd. Janssen stelde vanuit zijn eenmanscollege voor om tot na de zomer onderzoek te doen naar de gevolgen. Daarnaast komt er volgens hem een volledige heroriëntatie op de milieustraten. Aldus geschiedde. In de tussentijd kunnen inwoners het beste even de tarieven vergelijken van de milieustraten om te checken waar ze het goedkoopst hun afval kwijt kunnen.

Voor de politieke fijnproever

Hoe dit probleem kon opduiken na de vele voorbesprekingen? Had de raad dit kunnen weten? Dat is voor de raadsleden zelf niet duidelijk, maar de raad blijkt wel geïnformeerd.

Onbekend

“Voor zover ik nu weet is er binnen de klankbordgroep gesproken over welke mensen/dorpen naar welke milieustraat gaan, maar niet concreet over de tarieven. Mijn vermoeden is dat door het bulk besluit van de regelgeving Haaren-Oisterwijk, waar de tarieven van de milieustraat een onderdeel van is, niet scherp genoeg is gekeken naar de praktische uitvoering,” aldus Inge van Beers (AB). Roel van de Bersselaar (PGB): “Mogelijk, let wel, mogelijk omdat deze harmonisatie een onderdeel is van een veel grotere harmonisatie van tarieven en besluiten waardoor niet zo diep op dit specifieke onderwerp is ingegaan. … Het was mogelijk beter geweest als het effect van de verschillende tariefsopbouwen tussen de milieustraten eerder duidelijk was geweest. Dan had de discussie eerder plaats kunnen vinden.” Jean Coumans (PRO) legt uit dat “beleid op dit detailniveau over het algemeen geen onderwerp van discussie is voor de raad en daarmee ook niet voor de klankbordgroep. … We hebben niet meer gedaan dan het college daar op attent te maken en de burgemeester heeft namens het college toegezegd dat hij dat monitort. Daarmee is voor ons de kous af.” Ton van de Ven (VVD): “In Haaren hebben we in aanloop naar de herindeling regelmatig aangeven dat het overdragen van de dossiers alleen o.b.v. kostendekkendheid niet genoeg is omdat de kosten nu eenmaal per gemeente verschillen. Dat blijkt hier het geval te zijn. We zullen zien hoe zich dat tijdens de heroriëntatie ontwikkelt en dan de nodige besluiten nemen m.b.t. de harmonisatie.” Jan van Ginneke (D66): “Hoe het precies kon gebeuren weet ik niet. Maar het bulkbesluit bestaat uit 250 besluiten, dat is lastig. Dit lijkt erdoorheen geglipt te zijn.”

Geïnformeerd

Het college informeerde de raad op 6 oktober in een aparte informatiebrief over de toekomst van de milieustraten én het feit dat er verschillen zouden ontstaan tussen de tarieven. Die concrete tarieven zijn op 8 december 2020  door het college aan de raad bekend gemaakt.

Wil jij een bijdrage leveren aan de lokale media?  Mail naar: info@pitonderzoek.nl