Raadsleden oneens met uitstel besluitvorming rond Staalbergven

12 juni 2020

Het Staalbergven is weer open voor bezoekers! Dat was nog niet zo vanzelfsprekend aangezien de raad en het college (burgemeester en wethouders) zich al sinds februari buigen over de toekomst van het zwembad. 2 juni besloot de agendacommissie, zonder raadpleging van de raad, om de beslissing naar volgend jaar te verschuiven, hetgeen de gemeente €120.000 extra kost.

Door Inge Dekker– PIT Onderzoek

Met het onderzoek van Hospitalitygroup als basis, stelde het college in maart vier toekomstscenario’s voor aan de raad. Deze zouden 15 juni tijdens het raadsplein besproken worden. Maar 2 juni stemt de agendacommissie al in met het voorstel van het college, om de beslissing over het Staalbergven nog een jaartje uit te stellen: “Gezien de financiële situatie stelt het college voor te kiezen voor scenario 3, hetgeen een uitstel van de besluitvorming over grootschalige renovatie naar 2021 betekent en een verlenging van de huurovereenkomst met 1 jaar,” aldus de memo van de agendacommissie, en dat zonder tussenkomst van de raad besloten.

Democratie

De agendacommissie bestaat uit één vertegenwoordiger per fractie. Deze commissie heeft gestemd over een belangrijk maatschappelijk onderwerp, waarin de stemmen niet evenredig zijn aan het aantal zetels per partij. Fractie Vulders kon niet aanwezig zijn en heeft dus niet kunnen stemmen. Inge van Beers van Algemeen Belang stond alleen met haar tegenstem. Vulders en Van Beers zijn het dan ook niet eens met de gang van zaken. Van Beers: “AB vindt dit geen recht doen aan het onderwerp en betreurt dat de agendacommissie dit besluit heeft genomen. Het Staalbergven is een icoon voor de gemeente Oisterwijk. Gebruikers van het Staalbergven horen veilig te kunnen genieten van dit icoon. Door het verschuiven van het raadsvoorstel naar volgend jaar is er risico op vroegtijdig sluiten van het openluchtzwembad vanwege mogelijk gevaarlijke situaties die ontstaan of baden die niet toegankelijk zijn. Ik vind dat dit meer aandacht verdiend en dat we kritisch naar ons zelf mogen kijken welke prominente rol de agendacommissie speelt in het politieke landschap.” Concentratie van abonnementhouders maakt duidelijk dat veel inwoners structureel gebruik maken van het openluchtbad. Vulders: “Ik vind het niet goed dat deze beslissing is genomen in de agendacommissie, omdat die commissie geen legitimiteit heeft. (…) De kans is groot dat we in de raad tot dezelfde conclusie waren gekomen maar het zou de omvang en de impact van dit thema meer recht hebben gedaan als we hier in het openbaar met elkaar over hadden gesproken.”

Kosten

Ook geeft de agendacommissie met deze beslissing geld uit, zonder instemming van de raad. Bij dit besluit is er namelijk €120.000 extra budget nodig voor onderhoud en het pareren van risico’s en calamiteiten. Die extra kosten komen bovenop de jaarlijkse exploitatiekosten van €250.000 (gemiddelde exploitatiekosten genomen van de afgelopen vijf jaar) en de mogelijke verliezen van de huidige corona crisis. Dat geld had ook aan de meer duurzame keuzes uitgegeven kunnen worden.