Na het afronden van mijn studie Fysische Geografie (RU Utrecht) en Bodemkunde (LU Wageningen) kwam ik als docent aardwetenschappen in dienst van de toenmalige Katholieke Leergangen in Tilburg en Eindhoven. Naast het opleiden van studenten was publiceren een van de hoofdtaken.

Na verloop van tijd verschoof de aandacht naar leidinggevende taken, maar de inhoud bleef trekken. De Katholieke Leergangen waren inmiddels opgegaan in Fontys Hogescholen, waar ik de gelegenheid kreeg om onderzoek te doen. Dit mondde uit in een proefschrift over onderwijsinnovatie aan de TU/e in Eindhoven. Tegelijkertijd mocht ik een rol spelen in internationaal consultancy in Rusland (voor de EU) en Hongarije (voor de Wereldbank) op het terrein van onderwijsinnovatie.

Daarna werd ik als lector leren en innoveren benoemd om onderwijsvernieuwing verder te onderzoeken en te begeleiden. In het kader daarvan mocht voor de Nederlandse overheid een nieuwe master ontwerpen (met een collega) die ook als titel “leren & innoveren” meekreeg. Ook werden door Fontys Hogescholen promovendi aangetrokken, die voor de dagelijkse begeleiding bij de lectoren terecht konden. In dat kader werd veel gepubliceerd, samen met de promovendi en de docent-onderzoekers van de hogeschool.

De Stichting Onderzoeksredactie Oisterwijk ligt min of meer in het verlengde van wat ik graag deed en daarom participeer ik daar graag in.