Mijn naam is Winfried Kleinegris en ik woon sinds 2018 weer in Oisterwijk waar mijn vrouw vandaan komt en waar we in 1995 zijn getrouwd. In datzelfde jaar ben ik beleidsmedewerker geworden bij de Europese Commissie, eerst in Luxemburg en vervolgens in Brussel, waar ik me heb beziggehouden met sociale statistieken, sociale zekerheidsvraagstukken, passagiersrechten en, sinds 2007, fraudepreventie en –bestrijding. Voor mijn aanstelling bij de Commissie was ik werkzaam als data-analist bij een organisatie in Zoetermeer verantwoordelijk voor het toezicht op de uitvoering van de sociale verzekeringen in Nederland.

In 1988 heb ik mijn studie Taal- en Literatuurwetenschap in Tilburg afgerond met een scriptie over de validiteit van taaltoetsen en heb kort daarna een kopstudie Europees Recht in Lyon gevolgd. In 2018 was ik voor een half jaar docent Europese studies aan een Universiteit in Virginia (VS) en heb daar eveneens onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en risico’s van het gebruik van grote databestanden voor profilering ten behoeve van fraudebestrijding. ‘Storytelling’, de presentatie van onderzoeksresultaten met behulp van ‘Big data’ op een toegankelijke en zinnige manier is nu een belangrijk deel geworden van mijn werk.

Onze samenleving is complex geworden en dat kunnen we terugzien in de manier waarop het Openbaar Bestuur is georganiseerd en waarop dat bestuur invloed heeft op het dagelijkse leven van de inwoners van Oisterwijk. Voor veel mensen is dat zo onoverzichtelijk en verwarrend geworden dat de interesse ervoor is verdwenen en soms zelfs is vervangen door wantrouwen en scepsis. Dat is jammer: een goede duiding en uitleg van gebeurtenissen in de gemeente Oisterwijk door middel van een sterke en onafhankelijke lokale pers is belangrijk voor een goed functionerende democratie. De Stichting Onderzoeksjournalistiek levert daar een bijdrage aan en ik zet me daar graag voor in.