Wij zijn op zoek naar betrokken burgers!

Hoe gaat het volgens u met onze gemeenschap? Zijn er zaken waar u vraagtekens bij zet, zaken die u bezighouden? De redactie van PIT Onderzoek is op zoek naar mensen die samen met haar een kritische beweging voor Oisterwijk op gang willen helpen. Wij zoeken mensen die het boeiend vinden om maatschappelijke kwesties te onderzoeken. Onderwerpen kunnen zelf worden ingebracht of door anderen worden aangedragen. De onderzoeksactiviteiten moeten leiden tot journalistiek verantwoorde publicaties op deze website en in de lokale media.

Voorop staat dat geïnteresseerden zich betrokken voelen bij de samenleving van de gemeente Oisterwijk en geïnteresseerd zijn in het uitdiepen van maatschappelijke thema's. Daarvoor kan het nodig zijn informatie op te zoeken, beleidsstukken op te vragen, bureauonderzoek te doen en kritische vragen te stellen aan inwoners, bestuurders en beleidsmakers. Journalistieke vaardigheden en ervaring zijn daarbij meegenomen, maar niet perse noodzakelijk omdat PIT Onderzoek de journalistieke vertaling ook op een andere wijze kan invullen. Betrokkenheid, het vermogen om kritische vragen te stellen en vooral ook het plezier om zaken goed te doorgronden, zijn voor de redactie van PIT Onderzoek het aller belangrijkste.

PIT Onderzoek zal straks voor een belangrijk deel uit 'burgerjournalisten' bestaan. Dit zijn inwoners van de regio Oisterwijk die op vrijwillige basis een bijdrage leveren aan journalistieke producties die gebruikt kunnen worden door de lokale media. Dit kan zijn in de vorm van geschreven stukken die worden geplaatst in de lokale bladen, stukken die worden 'vertaald' naar videoproducties van de lokale omroepen, stukken die worden vertaald naar podcasts en stukken die worden geplaatst op sociale media (b.v Facebook).
Het fenomeen 'burgerjournalist' is in Oisterwijk niet nieuw. De lokale media maken nu ook al gebruik van vrijwilligers die redactionele stukken aanleveren over b.v. culturele evenementen of sportevenementen. Onderwerpen met een grote maatschappelijke impact komen in de regel minder goed in beeld bij de lokale media. Dat moet beter kunnen. PIT Onderzoek wil daar een bijdrage aan leveren.

Heeft u vragen of interesse om deel te nemen aan PIT Onderzoek, mail dan naar redactie@pitonderzoek.nl