13-05-2020 Oisterwijk snakt naar een duidelijk veehouderijbeleid

Het veehouderijbeleid houdt de gemoederen in de gemeente Oisterwijk flink bezig. Zowel boeren als inwoners snakken naar duidelijke regelgeving. Er lijkt schot in de zaak te komen, want op 14 mei wordt tijdens het digitale raadsplein de kaderstellende Discussienotitie Veehouderijbeleid 2020 behandeld. Daarna wordt er op 4 juni een besluit over genomen in de raadsvergadering.

Door: Pit Onderzoek / Gerben van den Broek

De mogelijk nadelige gevolgen van de veehouderij op de volksgezondheid staan de laatste jaren volop in de belangstelling. Met name in gebieden waar veel veehouderijen zijn gehuisvest, neemt de onrust onder de bevolking toe. Hierbij spelen onder meer de toenemende angst voor ziekten die overdraagbaar zijn van dier op mens en luchtweg aandoeningen een rol. Denk bijvoorbeeld aan Q-koorts en Vogelgriep, maar ook aan het Coronavirus. Steeds meer onderzoekers stellen vast dat het Coronavirus harder toeslaat in regio’s met veel fijnstof in de lucht.

Actie

Ook in Oisterwijk speelt deze problematiek. De Vereniging Westend en Omwonenden Oisterwijk voeren al jaren actie tegen de uitbreidingsplannen van twee varkenshouders aan de Oisterwijksebaan 2 en Oisterwijksebaan 6. De eigenaar van het bedrijf aan de Oisterwijksebaan 6 heeft eind 2016 een aanvraag ingediend voor het uitbreiden en veranderen van zijn varkenshouderij. Daarbij gaat het om de sloop van een aantal verouderde stallen en het realiseren van enkele nieuwe moderne stallen. Het aantal dieren wordt daarbij uitgebreid van 10.465 naar 17.968 varkens.

 

Varkenshouder aan de Oisterwijksebaan nabij de Apollolaan (Westend) in Oisterwijk (Bron: PIT Onderzoek)

Bestemmingsplan

Een meerderheid van de gemeenteraad heeft geweigerd om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor deze plannen. Die is nodig om het bestemmingsplan te kunnen aanpassen. De ondernemer heeft echter met succes bezwaar aangetekend bij de rechtbank tegen deze beslissing. In de uitspraak heeft de rechtbank bovendien bepaald dat de gemeente Oisterwijk uiterlijk 1 juni van dit jaar een definitief besluit moet nemen over de aanvraag. In de digitale raadsvergadering van 18 mei zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen. Er zijn al jaren protestacties tegen de groei van varkensstallen door inwoners in Oisterwijk.

Heldere doelen

Mede door het ontbreken van een veehouderijbeleid met heldere doelen en duidelijke kaders staan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders min of meer met hun rug tegen de muur. Zij kunnen bijna niet anders dan aan de ondernemer een ontwerpverklaring van geen bezwaar afgeven. Indien zij dit niet doen, dan is de kans groot dat de ondernemer een schadeclaim gaat indienen. Het is onduidelijk waar dat toe zal leiden.

Nieuwe aanvraag

Overigens is daarmee de vergunning voor de uitbreiding van de varkenshouderij nog niet rond. Ook de provincie Noord-Brabant moet namelijk nog een Verklaring van geen Bedenkingen afgeven over het onderdeel natuur. Deze verklaring was eerder al afgegeven, maar door de uitspraak van de Raad van State over de Programmatische Aanpak Stikstof op 29 mei 2019 is die niet meer geldig. Een nieuwe aanvraag hiervoor had al ingediend kunnen worden. Maar dat heeft alleen zin als de gemeenteraad bereid is om een Verklaring van geen Bedenkingen af te geven en af te wijken van het bestemmingsplan. De gang van zaken rond de uitbreidingsplannen van de varkenshouderij aan de Oisterwijksebaan 6 laat zien dat een helder en duidelijk veehouderijbeleid in de gemeente Oisterwijk meer dan welkom is. Zowel de boeren als de inwoners hebben daar recht op, zodat zij weten wat zij kunnen verwachten voor de toekomst.