Voor- en tegenstanders veehouderijbeleid Oisterwijk houden elkaar in houdgreep

1 juli 2020

De politieke partijen in de Oisterwijkse gemeenteraad gaan op 6 juli zonder publiek op de koffie bij wethouder Eric ten Brink om met elkaar van gedachten te wisselen over het veehouderijbeleid. Komt er deze raadsperiode dan toch nog een breed veehouderijbeleid in de gemeente Oisterwijk?

Door: Pit Onderzoek / Gerben van den Broek

In het raadsprogramma van 2018 is het voornemen opgenomen om een breed veehouderijbeleid op te stellen, waarbij naast de intensieve veehouderij ook wordt gekeken naar de kansen om in het buitengebied extra mogelijkheden te creëren voor economische ontwikkeling. Inmiddels is de regeerperiode bijna voorbij, maar laat een breed gedragen gemeenschappelijk veehouderijbeleid nog altijd op zich wachten.

Krappe meerderheid

De voor- en tegenstanders houden elkaar nagenoeg in evenwicht en daarmee ook in een houdgreep. PrO en PGB zijn beide voorstander van een breed gedragen veehouderijbeleid met aandacht voor het hele buitengebied. Zij hadden na de verkiezingen in 2018 gezamenlijk een krappe meerderheid van elf zetels in de Oisterwijkse raad. Daarmee leek het opstellen van een breed gedragen veehouderijbeleid slechts een kwestie van tijd leek. Door het tussentijds vertrek van Jan de Laat en Stefanie Vulders bij PrO zijn de stemverhoudingen in de gemeenteraad echter veranderd. Zeker nu Vulders zich bij het kamp van de tegenstanders gevoegd. Zij is van mening dat boeren eerder gebaat zijn bij minder dan bij meer beperkingen. Er zijn al jaren protestacties tegen de groei van varkensstallen door inwoners in Oisterwijk.

Van tafel

Het voorstel om tot een geurbeleid te komen in de gemeente Oisterwijk werd om dezelfde reden enkele weken geleden, nadat bij twee eerdere stemrondes de stemmen staakten, bij een derde stemronde van tafel geveegd. De bestuurlijke gang van zaken rond het geurbeleid en veehouderijbeleid maakt het voor inwoners en agrarisch ondernemers moeilijk om alle ontwikkelingen te volgen. Vrijwel niemand kan er nog een touw aan vastknopen. De ene keer verleent de gemeenteraad wel medewerking aan een agrarisch bedrijf om uitbreidingsplannen mogelijk te maken, de andere keer wordt alles in het werk gesteld om beëindiging van een agrarisch bedrijf te bewerkstelligen.

Duidelijkheid

Ondernemers verkennen ondertussen (gesteund door deskundige adviseurs) de grenzen van de mogelijkheden om hun bedrijf op een verantwoorde manier verder uit te breiden, terwijl omwonenden er juist alles aan doen om deze uitbreidingsplannen tegen te houden.
Uiteindelijk willen alle partijen vooral duidelijkheid over wat wel en niet mag. Een breed gedragen veehouderijbeleid met heldere doelen en duidelijke kaders kan daarvoor zorgen. Maar daarvoor moet dan wel een meerderheid worden gevonden in de Oisterwijkse raad. Daar zal waarschijnlijk wel meer dan een kop koffie met de wethouder voor nodig zijn.