Mijn naam is Hans Hulsbosch. Gehuwd, vader en opa van respectievelijk 2 zonen en 5 kleinkinderen. Woon sinds 1990 in Oisterwijk. Na mijn studie sociale geografie en planologie aan de Radboud Universiteit heb ik 6 jaar als beleidsmedewerker op de gebieden van de ruimtelijke ordening en volkshuisvesting gewerkt bij de gemeenten Kampen en Lelystad. Daarna was ik 6 jaar werkzaam bij het NCIV Koepel voor Woningcorporaties (nu Aedes geheten). In 1990 maakte ik de overstap naar de corporatiesector. Ik werd toen directeur van woningbouwvereniging Sint Joseph in Oisterwijk. Na overnames van het woningbezit van de gemeenten Oisterwijk (1990), Moergestel (1991) en Hilvarenbeek (2006) werd ik directeur-bestuurder van Woningstichting Stromenland. In 2011 vond een nieuwe fusie plaats en ontstond Woonstichting Leystromen waarvan ik eveneens directeur-bestuurder werd. In 2014 nam ik afscheid van de corporatiesector. Sindsdien ben ik als vrijwilliger actief in Oisterwijk waaronder mijn bestuurslidmaatschap van de Stichting Onderzoeksredactie Oisterwijk.  In 2018 werd deze stichting opgericht in verband met de toekenning van subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek aan LOVO en Oisterwijk Nieuws. De toekenning van deze subsidie had o.a. ten doel de kwaliteit van de lokale (onderzoeks)journalistiek te verbeteren. Tijdens mijn loopbaan in de publieke en de non-profit-sector heb zeer frequent te maken gehad met de media. Gelukkig kwamen de organisaties waarvoor ik werkte doorgaans positief in het nieuws. Zaken die mis gingen kregen echter ook volop aandacht van de media. Hoe moeilijk soms ook, dit stond een constructieve en open relatie met de media nooit in de weg. Een kritische en objectieve pers zijn van levensbelang voor het goed functioneren van onze democratie. Als lid van het bestuur hoop ik daaraan ook een bijdrage te kunnen leveren.