Scherpt endotoxine de Oisterwijkse geurnormen aan?

22 januari 2020

Het debat over de stankoverlast in Gemeente Oisterwijk duurt al een poos voort. In de discussie gaat het erover of de geurnorm voor het buitengebied, nu 14 ou (gemeten in odour units), verlaagd moet worden naar 10ou dan wel 6 ou. In het binnengebied zou de norm van 3 ou naar 2 ou of 1 ou gaan.

Door: Pit Onderzoek / Silvester Klaasman

Volgens de evaluatie van de klankbordgroep, die de omvang van de geuroverlast onderzocht, waren er in 2018 op de ongeveer 14000 ‘geur gevoelige objecten’ zo’n 700 in de gemeente waarbij de geursituatie ‘matig tot matig/slecht’ was. Daarvan zaten er 32 objecten in de laatste categorie. Volgens de Geurgebiedsvisie 2019 die door Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant over Gemeente Oisterwijk werd geschreven betreft het echter slechts 9 á 10 woningen. Een eerder protest door inwoners van Oisterwijk, tegen de toename van varkensstallen. Op het eerste gezicht lijkt het niet al te veel reden om de geurnorm drastisch bij te stellen. Een dergelijke bijstelling heeft immers behoorlijk wat impact op de uitstoot van de boerenbedrijven in de gemeente. In een poging de neuzen binnen gemeente Oisterwijk dezelfde kant op te krijgen, werd er op 9 januari een forumdiscussie georganiseerd in het Raadshuis. Daar kwam naar voren dat de discussie over de geurnormen mogelijk over meer gaat dan enkel stankoverlast.

Endotoxinen
Endotoxinen zijn celwandresten van bacteriën die zich via de lucht verspreiden. Ze zijn afkomstig van verschillende soorten vee en kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken in de vorm van problemen met de luchtwegen en ‘koortsachtige verschijningen’. “De gezondheidseffecten van wonen bij een veehouderij blijken beter te verklaren door blootstelling aan endotoxinen dan aan fijnstof,” schrijft staatssecretaris Van Veldhoven van Ministerie Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Omdat er om de uitstoot van endotoxinen tegen te gaan geen wettelijk kader is, adviseert Den Haag daarom lokale en regionale overheden het probleem aan te pakken door het verlagen van zaken waarvoor al wél regelgeving bestaat. Te denken aan de uitstoot van ammoniak, fijnstof en… geur. Eén van de gegadigden bij de forumdiscussie, gaf aan dat de gemeente dan wel de boerenbedrijven rechtszaken riskeren op het moment dat de geurnorm niet ver genoeg naar beneden wordt bijgesteld. Dit zou immers rechtstreeks gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van omwonenden.

Ademhalingsproblemen
Gezien deze ontwikkeling was het misschien wel tekenend dat bij de forumdiscussie een inwoner van de gemeente per brief liet weten verstek te moeten laten gaan bij de bijeenkomst wegens ademhalingsproblemen. De gemeente Oisterwijk laat weten dat er voor het college (burgemeester en wethouders) geen reden is om de geurnorm lager bij te stellen dan 10 ou in het buitengebied. Ook laat de Gemeente weten het niet waarschijnlijk te vinden dat in het geval dat een aanklacht wordt ingediend, de Gemeente aansprakelijk wordt gesteld.