Mijn naam is Wouter Verschuur, vader en grootvader van een dochter, een zoon en een kleinzoon. Eind jaren zeventig bracht het werk mij naar Brabant, sinds 1979 woon ik in Oisterwijk. Na mijn studie aan de TU Delft begon mijn werkzame leven in de technisch-wetenschappeljike automatisering. In die zeven jaren heb ik ontdekt dat ik geen uitblinker zou worden in het ingenieursvak, maar ook dat het functioneren van organisaties mij meer boeide dan de techniek. In de avonduren heb ik bedrijfskunde gestudeerd en daarna een baan gezocht in het organisatie-advieswerk. Ik heb aan die jaren respect overgehouden voor de prestaties van de echte ingenieurs, volgens mij een ondergewaardeerd beroep in onze samenleving. Na twee dienstverbanden heb ik samen met twee collega’s ons eigen organisatie-adviesbureau opgericht. Gedurende meer dan twintig jaar hebben wij gewerkt voor met name middelgrote bedrijven in de industrie en de zakelijke dienstverlening, maar ook voor onderdelen van grote ondernemingen. Ons specialisme was het functie-onderzoek, in velerlei vorm, meestal in samenhang met het ontwikkelen van salarissystemen en andere instrumenten voor personeelsbeleid. Na mijn pensionering wilde ik graag iets nuttigs doen in de maatschappij. Zo ben ik lid geweest van het districtsbestuur van de vrijwilligersorganisatie Humanitas, voorzitter van het bestuur van een lokale politieke partij en voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein van onze gemeente. En nu is PIT Onderzoek op mijn weg gekomen. Het functioneren van onze samenleving heeft mij altijd geïnteresseerd. Grote vraagstukken wachten op een oplossing om de maatschappij rechtvaardiger en duurzamer te maken. Tegelijkertijd lijkt ons politieke systeem steeds minder in staat om daarover besluiten te nemen. Dat speelt ook op het gemeentelijke niveau. Ik hoop dan ook een bijdrage te leveren aan het zichtbaar maken van onze lokale vraagstukken en dilemma’s, om onze lokale besluitvorming een steuntje in de rug te geven.