Geschiedenis


Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk heeft in 2019 en 2020 meegedaan aan een pilotproject van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (zelfstandig bestuursorgaan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). De initiatiefnemers voor deelname aan deze pilot waren Oisterwijk Nieuws en LOVO. Het pilotproject had tot doel de lokale journalistiek in Nederland te versterken en de werkgelegenheid van (beginnende) journalisten te bevorderen. Na honorering van de subsidieaanvraag hebben beide initiatiefnemers het project overgedragen aan onze, begin 2019 opgerichte stichting. Onder verantwoordelijkheid van het stichtingsbestuur werd een redactie gevormd met de werknaam PIT Onderzoek. Deze redactie c.q. PIT Onderzoek heeft vervolgens een groot aantal publicaties verzorgd die zijn verschenen in de lokale media zoals Nieuwsklok, Oisterwijk Nieuws en Facebook. Enkele publicaties hebben ook ten grondslag gelegen van tv-producties van de Lokale Omroep voor Oisterwijk (LOVO).  
De opgedane ervaringen stellen Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk nu in staat PIT Onderzoek voort te zetten en om te vormen naar een lokaal forum voor burgerjournalistiek.