Gemeente Oisterwijk moet meer regie voeren over zorg

13 mei 2020

De gemeente Oisterwijk moet meer zelf de regie gaan voeren over de zorgverlening in plaats van alleen zorg in te kopen. Dat stelt Oisterwijker Wil de Kort commissielid voor PrO in de gemeenteraad en al vele jaren werkzaam in de jeugdzorg. ‘De zorg in het sociaal domein in Oisterwijk is op dit moment een lappendeken van aanbieders. Er zijn zoveel zorgpartijen gecontracteerd door de gemeente Oisterwijk dat inwoners er geen wijs meer uit kunnen. Door als gemeente de zorg op buurt- en wijkniveau goed te organiseren kan meer worden bereikt.’

Door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

Na de online raadsontmoeting van eind april zijn de Oisterwijkse politieke partijen nog immer verdeeld over de maatregelen uit het Strijdplan Sociaal Domein. Hierover wordt eind mei een besluit genomen. De VVD maakt liever principiële keuzes, zoals wat de hulp en ondersteuning aan inwoners die dat nodig hebben mag kosten en waar zelfredzaamheid ophoudt en bijdrage naar vermogen begint. AB noemt de haalbaarheid, onderbouwing en rol van de basisstructuur in het strijdplan mager en dubieus. De partij ondersteunt slechts vijf van de veertien maatregelen die in het strijdplan worden genoemd. PGB geeft aan dat de zorg zakelijker mag, maar dat mensen die echt ondersteuning nodig hebben deze moeten blijven krijgen en het CDA omschrijft het plan als financieel noodzakelijk en sociaal aanvaardbaar.

Signaleren

Wil de Kort van PrO vreest dat wanneer de gemeente niet actiever gaat sturen, het strijdplan leidt tot verschraling van het voorzieningenniveau. Volgens hem beschikt Oisterwijk over een goede sociale basisstructuur. ‘Onze gemeente heeft een rijk verenigingsleven en prima sociale voorzieningen. Met scholen en verenigingen kunnen afspraken worden gemaakt dat ze een rol gaan vervullen in de signalering van problemen bij inwoners. Zo ontstaan korte lijnen naar de zorgtoegang. Als een jeugdspeler bij de voetbalclub bijvoorbeeld een aantal keren niet wordt opgehaald van de training, dan kan een aan te stellen zorgcoördinator van de club informeren of er iets aan de hand is. Indien dit het geval is, dan kan hij dit melden bij de zorgverleners met wie hij korte lijnen heeft, zodat snel hulp kan worden geboden.’ De raadsleden digitaal in gesprek…

Slimmer

Hij pleit tevens voor het slimmer organiseren van de zorg. ‘Op dit moment gebeurt het dat er bij een ouderencomplex dagelijks drie of vier zorginstellingen over de vloer komen om bewoners te helpen. Dat werk kan ook efficiënter worden verdeeld lijkt mij. Zorgverleners richten zich met name op de uitvoering van de zorg en niet op het regisseren ervan. Daarin ligt volgens mij ook een rol voor de gemeente. Die moet meer de regie naar zich toetrekken en meer sturen op afspraken met minder zorgverleners. Dat lukt alleen door lokale partijen bij elkaar te brengen en aan elkaar te koppelen.’

Samenredzaam

De term zelfredzaamheid, die wordt genoemd in het Strijdplan Sociaal Domein van de gemeente Oisterwijk, kan volgens De Kort beter worden vervangen door samenredzaamheid. ‘Zelfredzaamheid is een goed woord voor mensen die de weg weten in het zorgveld. Samenredzaamheid is gericht op een meer wijk- en buurtgerichte aanpak. Waarom zou je geen netwerken per buurt organiseren? Daarbij kan de samenwerking worden gezocht met een aantal sociale ondernemers in Oisterwijk, die al hebben bewezen dat ze een grote meerwaarde hebben voor de Oisterwijkse samenleving. Op die manier kan  volgens mij een grote slag worden geslagen in het aanbieden van betere en goedkopere zorg voor inwoners van de gemeente Oisterwijk.’