Toekomst Staalbergven Oisterwijk nog steeds onzeker

8 juli 2020

De besluitvorming rondom sluiting of een 3,5 miljoen kostende renovatie van het Staalbergven is afgelopen raadsvergadering niet terug op de agenda gezet. Raadsleden hadden een motie kunnen indienen. Als besluitvorming in 2020 uit blijft,  komen goedkopere alternatieven mogelijk in de knel. We vroegen de politiek hoe ze momenteel over de kwestie denken.

Door Inge Dekker– PIT Onderzoek

Inge van Beers (AB) en Stefanie Vulders (fractie Vulders) gaven eerder aan het niet eens te zijn met uitstel van de besluitvorming. Ze hebben schriftelijk vragen gesteld aan het college en wachten de antwoorden af. Binnen de andere partijen lijkt geen tijdsdruk te heersen om besluitvorming van het Staalbergven te vervroegen. Wel geven ze aan, dat er behoefte is aan meer informatie vanuit het college en het peilen van meningen van inwoners. Inge van Beers (AB), verwijzend naar een eventueel buitenbad bij Den Donk: “We hebben vanuit het college nog geen enkele informatie en/of plannen hierover ontvangen. Voor een goede besluitvorming is het noodzakelijk om alle scenario’s samen te bespreken. Aangezien de besluitvorming over de toekomst van het openluchtzwembad met een jaar is uitgesteld, is het wellicht een mogelijkheid om een dergelijk scenario toe te voegen bij de nieuwe bespreekronde.” Behoud van het Staalbergven heeft wel AB’s voorkeur. Fractie Vulders gaf ook aan niet genoeg informatie te hebben om te zeggen of het alternatief van een buitenzwembad bij Den Donk een goed idee is. Daarnaast is ze vooral benieuwd naar de contractuele geschiedenis tussen Natuurmonumenten en vorige exploitanten.

Alternatieven

Voor PGB hebben alternatieven geen invloed op hun standpunt ten opzichte van het Staalbergven: “Het ideaalplaatje is voor ons nog steeds het behoud van Staalbergven. De combinatie van chloorbaden en een ven, gecombineerd met de ruimte die er is om een plekje te zoeken op het gras, op het zand of op de stenen, al of niet onder de bomen, maakt Staalbergven wel een stuk unieker dan zomaar een buitenbad op een sportpark. Wij kiezen voor inzetten op behoud van het Staalbergven (met jaar uitstel wat meer bedenktijd) en mocht dat echt niet haalbaar blijken te zijn, kunnen we altijd nog kijken naar alternatieven,” aldus Roel van den Bersselaar. Het CDA daarentegen weegt haar standpunt ten opzichte van het Staalbergven wel af tegen alternatieven: “Het natuurbad kunnen we onderbrengen in een stichting ‘Vrienden van Staalbergven’. Deze stichting exploiteert dan zonder gemeentelijke bijdragen het natuurbad. Het Bakseven op de grens van Tilburg en Oisterwijk kent een vergelijkbare constructie. Mogelijk is er wel een provinciale subsidie beschikbaar in het kader van (cultureel) erfgoed of zoiets. Het chloorbad kun je dan beter verplaatsen naar Den Donk,” legt Guus Mulders uit.

Wachten

De tot nu toe uitgestelde besluitvorming kost jaarlijks extra geld, maar heeft ook een voordeel. Het college en de raad hebben meer tijd om verschillende scenario’s te ontdekken en bespreken samen met de Oisterwijkse inwoners en ondernemers, bijvoorbeeld tijdens een raadsplein. Ook kan er dan nog gekeken worden naar mogelijke optimaliseren van de exploitatie en de afspraken met Natuurmonumenten. De werkzaamheden bij Trinitas op sportpark Den Donk zullen deze zomer aanvangen en in het eerste kwartaal van 2021 gereed zijn. Als de raad de eventuele optie van een nieuw buitenbad naast het huidige binnenbad een goede kans wil geven, moeten ze ofwel sneller een besluit nemen, ofwel aan het college opdracht geven rondom het binnenbad ruimte te houden voor deze eventuele optie.

Voor reacties mail naar info@pitonderzoek.nl