Doelstelling en werkwijze

PIT Onderzoek stelt zich tot doel, de inwoners van de gemeente Oisterwijk te informeren over maatschappelijke vraagstukken die in de gemeente spelen en over de politieke besluitvorming die daarover plaatsvindt. PIT Onderzoek richt zich op de achtergronden van het lokale nieuws, zoekt naar onderliggende informatie en legt feiten en besluitvormingsprocessen bloot. Wij zijn ervan overtuigd dat ook in een kleinere gemeente als Oisterwijk behoefte bestaat aan dieper gravende berichtgeving en dat deze vorm van lokale onderzoeksjournalistiek een belangrijke bijdrage levert aan het functioneren van de lokale democratie.

PIT Onderzoek is een vrijwilligersorganisatie. Geïnteresseerde inwoners dragen onderwerpen en informatie aan, medewerkers van PIT verrichten nader onderzoek, burgerjournalisten van PIT produceren artikelen. De eindredacteur(en) van PIT zien toe op het hanteren van professionele journalistieke uitgangspunten. Producties van PIT worden aangeboden aan de lokale media en worden op de eigen website gepubliceerd.

Wilt u meedoen met PIT Onderzoek ? Klik hier