Corona zorgt voor onwennig ‘nieuw normaal’ in Oisterwijkse horeca

5 juni 2020

Maandagmiddag om klokslag 12 uur mochten de horecazaken weer open, met de nodige aanpassingen. We spraken een aantal ondernemers, de centrummanager en handhaving over hoe het ‘nieuwe normaal’ intrede maakt in de horeca.

Door Inge Dekker | PIT Onderzoek

Enkele enthousiastelingen staanmaandagochtend al om half elf te popelen voor de eerste plekjes op het terras. Soms zelfs met een bosje bloemen voor de ondernemer. De horeca heeft ook zin om weer te beginnen, maar het ‘nieuwe normaal’ maakt het extra spannend. Bij eetcafé De Lieve Lente betekent dat onder andere 50% minder tafels, aan mensen vragen hun stoel op te schuiven en constant de handen desinfecteren. Ze hopen dat mensen zich zo veel mogelijk aan de regels blijven houden, zodat de zaak niet weer moet sluiten. De nieuwe situatie is wat onwennig: “Mensen stonden al vroeg klaar bij het terras, dat was leuk. Maar het was ook een hel om met de nieuwe regels te werken. Ik heb het goed bedoeld, maar niet goed gedaan. Het zit nog niet in mijn routine. Gelukkig zetten de boa’s niemand het mes op de keel. Ze wezen mensen wel op de regels,” vertelt Gijs van Vuur&Vlam.

Flinke klap
De ondernemers zijn blij weer open te mogen. “De coronacrisis is een flinke klap voor alle ondernemers in Oisterwijk. Er wonen 20.000 mensen, terwijl er een winkelbestand voor 60.000 mensen is, dus we moeten bezoekers van ver halen,” vertelt centrummanager Frits Knibbeler. Hij legt uit dat veel mensen uit België en uit de regio een dagje naar Oisterwijk kwamen. Om de ondernemers er zoveel mogelijk bovenop te helpen, is het centrummanagement bezig met een campagne om meer bezoekers naar Oisterwijk te trekken. De inwoners van Oisterwijk kunnen ook een steentje bijdragen door lokale ondernemers te ondersteunen.

Samenwerking

Hoewel de basisregels geschreven staan, gaat iedere zaak daar toch net op een andere manier mee om. De een is wat strenger en zet tafels extra ver uit elkaar, de ander wat soepeler. Dat veroorzaakte maandag enigszins spanningen. Neem bijvoorbeeld het triage-gesprek. Volgens de regel, moeten horecawerknemers een gezondheidscheck doen bij gasten door middel van een uitvoerige vragenlijst. Dat kost tijd en voelt raar aan. Iedere zaak gaat daar anders mee om, wat tot verwarring en misverstanden leidt. Hierdoor belanden ondernemers met elkaar en met de gasten in discussie. Om de verbroedering te herstellen, die extra sterk was geworden tijdens de lockdown, is er een flyer gemaakt door de ondernemers om meer uniformiteit te creëren. Die is woensdag verspreid. (zie afbeelding onder). De flyer is daarnaast een extra mogelijkheid voor het personeel om gasten op de regels te wijzen.

Politie
Sommigen vinden het namelijk lastig om nu politieagent te moeten spelen. Dat druist in tegen de normale gang van zaken: “Horeca is gastvrijheid. Als ze willen dat ik een clownspak draag, dan doe ik dat,” stelde Malou van restaurant Alma. Maar nu komt daar de rol van ‘agent’ bij, en dat is de horeca niet gewend. Voor hen is het een heel andere werkhouding waar ze aan moeten wennen. Het horecapersoneel werd maandag bijgestaan door boa’s. In plaats van boetes uitdelen werden regels uitgelegd. De ondernemers aan de Lind trokken op hun beurt aan de mouw van de boa’s om te weten of ze goed bezig waren. Eetcafé Willeke den Draaier aan de Dorpsstraat miste die interactie juist: “Ik wil graag weten of we het zo goed doen, voordat we straks ineens een boete krijgen.” Wanneer worden boetes dan wel uitgedeeld? “Aanwijzingen door boa’s, in het belang van de openbare orde en veiligheid, dienen te worden opgevolgd. Indien nodig kan er gehandhaafd worden. Verder ligt er een grote verantwoording bij de ondernemers zelf om te allen tijde ervoor te zorgen dat de regels worden nageleefd,” aldus de woordvoerder van de burgemeester. Magali van De Swaen zou willen dat de boa’s iets strenger handhaven zodat men de regels serieus blijft nemen: “Oudere gasten geven aan schrik te hebben om er weer op uit te gaan. We volgen de regels nauwkeurig zodat ook de ouderen zich veilig voelen om op het terras en in het restaurant te komen zitten.”

Smalle paden
Een ander probleem is de stoep die de terrassen doorkruist bij De Lind. Die zal komende vrijdag na uitbreiding van de terrassen twee meter breed zijn. Maar als mensen elkaar van twee richtingen tegemoet komen, en links en rechts zitten gasten op het terras, kunnen ze geen 1,5 meter afstand houden van iedereen. De woordvoerder van de burgemeester reageert hierop dat mensen elkaar letterlijk de ruimte moeten geven: “Daarin heeft iedereen een verantwoordelijkheid. Dat kan soms betekenen: even wachten zodat een ander kan passeren. Samen zullen we op een veilige manier de ‘anderhalvemeter samenleving’ vorm moeten geven.”

Zo maak je het de horeca wat makkelijker:
• Wees begripvol naar het personeel, voor hen is dit ook nieuw.
• Wacht netjes totdat een medewerker je naar je tafel brengt, ook op het terras. Het kan zijn dat de zaak besloten heeft om het terras via reserveringen te vullen.
• Houd 1,5 meter afstand van mensen die niet tot je huishouden behoren; dat is misschien iets verder dan je denkt.
• Zorg dat je op de hoogte bent van de regels en lees de aanwijzingen ter plaatse.
• Volg die aanwijzingen van het personeel op, want het Centrum Management stelt: “Schade die het horecabedrijf lijdt door jouw handelen in strijd met de regels kan op jou worden verhaald.”
• Bestel veel!

De flyer voor de gezamenlijke horeca in Oisterwijk, zodat allen dezelfde regels hanteren.