Gemeente Oisterwijk niet corona-proof

10 juni 2020

Sommige drukke stoepen in Oisterwijk zijn niet ingericht om 1,5 meter afstand te kunnen houden, terwijl de Rijksoverheid dat wel van Nederlandse gemeentes vraagt. Ondertussen proberen de ondernemers van Oisterwijk hun ruimte zo in te richten dat 1,5 meter afstand houden mogelijk is, zoals de noodverordening dat verplicht stelt.

door Inge Dekker – PIT Onderzoek

De Rijksoverheid publiceert het protocol ‘Stedelijke Mobiliteit’ begin mei: “Het weer opstarten van verschillende sectoren brengt een toenemende mobiliteitsvraag met zich mee die op een veilige manier en met 1,5 meter afstand moet kunnen plaatsvinden”. Deze ‘mobiliteit’ valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente als ‘wegbeheerder’. Het protocol biedt richtlijnen met ruimte voor ‘lokaal maatwerk’ en is geen verplichting. Hoe vult gemeente Oisterwijk dat in?

Uitvoering

De (te) smalle doorgang werd vanwege de voorgeschreven afstand door de horeca ondernemer afgesloten, maar moest van de BOA weer open. Uit gesprekken met de lokale horeca blijkt dat er over het algemeen goede communicatie is tussen de ondernemers en de gemeente; laatstgenoemde informeert, communiceert en handhaaft. Maar de gemeente heeft de openbare weg zelf nog niet aangepast, zoals ondernemers de bezoekersstroom dienen te reguleren met borden en pijlen. Als voorbeeld nemen we het pad van de parkeerplaats naar de ingang van de Albert Heijn. Om elkaar op 1,5 meter afstand te passeren, ontkomt men niet aan een uitdagend zigzag spel. En zo is er ook geen aparte in- en uitgang gecreëerd bij het gemeentehuis.

Onveilig

Een ander voorbeeld is het voetpad dat tussen de terrassen van de Dorpsherberg en SALT Seafood Bar loopt. Zitten er mensen op het terras aan weerszijde van het voetpad, is het niet mogelijk om deze horecabezoekers te passeren met 1,5 meter afstand links en rechts. Het pad is namelijk geen 3,5 meter breed. Laat staan als iemand je tegemoet komt. De ondernemer van de Dorpsherberg had op de eerste openingsdag een veilige maatregelen getroffen. Hij plaatste een bord op het voetpad, zodat mensen er niet meer door konden en moesten oversteken. Een boa gaf echter aan dat deze versperring van de openbare weg niet mag. Het bord moest weg en de situatie werd weer onveilig. Vervolgens plaatste de ondernemer het bord aan de zijkant van de doorgang. Nu met een boodschap: “Gelieve over te steken”. Ook de stoep bij De Lind die langs de terrassen loopt biedt niet de gelegenheid 1,5 meter afstand te houden. Als we de gemeente vragen of ze deze situaties gaan aanpassen, verwijzen ze naar de verantwoordelijkheid van inwoners.

Moreel
De noodverordening is een document opgesteld uit naam van de burgemeesters in regio Midden- en West-Brabant. De noodverordening biedt gemeentes de mogelijkheid tot handhaving. Het bevat verplichtingen en verboden voor een breed spectrum; van musea tot sauna’s. Maar niet voor de gemeente zelf als wegbeheerder. Als gemeente Oisterwijk het via de noodverordening verplicht stelt dat ondernemers de bezoekersstromen reguleren en 1,5 meter afstand mogelijk maken, heeft de gemeente dan niet de morele plicht om dat zelf ook te doen?