Standpunten PGB en VVD liggen ver uit elkaar

16 december 2020

Gaan we een periode van flinke compromissen tegemoet? PGB en VVD kregen de meeste stemmen bij de verkiezingen en besloten samen op te trekken tijdens de coalitieformatie. Maar inhoudelijk komen hun standpunten weinig overeen. Dit blijkt uit de partijprogramma’s en stellingen in Kieskompas. De twee partijen hebben weinig raakvlakken.

door Inge Dekker – PIT Onderzoek

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de lokale media? Mail dan met: info@pitonderzoek.nl. PGB bleef na de verkiezingen de grootste partij. Zij besloot samen met VVD – de één na grootste partij – een informateur aan te stellen. Deze adviseerde hen vervolgens om een coalitie (samenwerkende regeringspartijen) te vormen samen met D66. D66 moet hierbij ‘nieuw elan’ gaan brengen.

PGB en VVD

Passen PGB en VVD op inhoud goed bij elkaar? PGB en VVD zijn het eens over het AZC. In het Kieskompas gaven beide partijen aan het AZC bij aanhoudende overlast te willen sluiten. Oneens zijn ze het over vijf andere belangrijke onderwerpen: cultuurcentra, participatie, woningbouw, financiën en duurzaamheid. Binnen sociaal domein en buitengebied zijn er zowel overeenkomsten als verschillen. Als PGB, de grootste partij, zoveel concessies moet doen richting VVD en/of D66 wordt er dan wel recht gedaan aan de wens van de kiezer? Als we naar het politieke landschap kijken, liggen PGB en VVD ver uit elkaar, PGB en PRO duidelijk dichter bij elkaar. (Bron: Kieskompas).

Verschillen
VVD wil meer geld voor kunst en cultuur, PGB niet. PGB wil inwonersparticipatie bij besluitvorming verbeteren. Ook in het kieskompas vindt PGB dat bij grootschalige veranderingen in de wijk, bewoners hun goedkeuring moeten geven. VVD is het daar niet mee eens en schrijft ook niet over dit onderwerp in hun partijprogramma. PGB wil wonen op recreatieparken toestaan en alle nieuwbouw 35% moet sociaal zijn, in tegenstelling tot de VVD. Wel willen ze allebei woningbouw in het buitengebied toestaan. Wat de financiën betreft, vindt PGB dat de huidige situatie gezond is en wil dat zo houden. VVD wil de huidige financiële hoge nood ombuigen. Tenslotte, wat duurzaamheid betreft, wil VVD geen nieuwe windmolens, inwoners niet ondersteunen bij het verduurzamen van hun woningen en hoeven niet alle boerenbedrijven biologisch te worden. PGB vindt het tegenovergestelde.

PGB en PRO
De samenwerking tussen PGB en VVD is gebaseerd op verkiezingswinst. Kijken we echter naar inhoud, dan zou partij PRO met vier zetels ook een goede partner zijn. PGB en PRO liggen dichter bij elkaar in het politieke landschap (zie afbeelding Kieskompas).
Net als PGB en VVD, zijn PGB en PRO het maar op twee vlakken duidelijk eens, namelijk wat betreft duurzaamheid en inwonersparticipatie. Er zijn echter duidelijk minder tegenstellingen, twee in plaats van vijf. PRO is voor het open houden van het AZC, ook al is er overlast. Daarnaast willen ze meer geld vrijmaken voor kunst en cultuur. PGB denkt daar anders over.

D66 of CDA
De informateur adviseerde om met D66 de coalitie een meerderheid te geven vanwege hun verkiezingswinst en ‘nieuwe elan’. Echter heeft ook het CDA winst behaald. Hoe passen deze partijen op inhoudelijke standpunten bij de coalitie PGB-VVD? Op de eerder vermeldde onderwerpen hebben CDA en D66 ongeveer evenveel overeenkomsten alsook verschillen. Tussen CDA en D66 valt wel iets op. Bij D66 zijn het meer harde tegenstellingen; bij CDA is het verschil vaak genuanceerd. In die zin zou D66 meer bepalend en CDA meer een neutrale partner kunnen zijn.

Inhoud
Als we naar het politieke landschap kijken dat uit de Kieskompas rolt en belangrijke onderwerpen in de verkiezingsprogramma’s, liggen PGB en VVD relatief ver uit elkaar. Deze coalitie zou ook de conservatievere inwoners vertegenwoordigen. Zij staan dan niet vijf jaar ‘buiten spel’ in de oppositie. Aan de andere kant, liggen PGB en PRO duidelijk dichter bij elkaar. Samen met CDA vormt ook die coalitie een meerderheid in de raad. Dat zou een coalitie zijn gebaseerd op inhoud.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.