Geen onderzoek naar raadslid Oisterwijk

20 september 2019

Naar aanleiding van een raadsvoorstel over de Reuselhoeve in Moergestel heeft het presidium een vertrouwelijk advies ingewonnen bij de raadsvertrouwenspersoon. Het presidium (vergadering van alle voorzitters van de fracties in de gemeenteraad)  heeft op basis van dat advies besloten dat er geen aanleiding is voor verdere actie of een nader integriteitsonderzoek.

Het betreft hier het bedrijf van CDA raadslid Guus Mulders: ‘Ik heb een vergunning aangevraagd als burger voordat ik raadslid werd. En de vrees van de andere fractievoorzitters was dat er mogelijk sprake kon zijn van belangenverstrengeling. Hierover is uitgebreid gesproken in het presidium. Om duidelijkheid te krijgen en mogelijke problemen, zoals in het verleden speelde, voor te zijn, is besloten tot een integriteitsonderzoek. De gemeentelijke vertrouwenspersoon heeft de gesprekken daarover gevoerd, onder andere met de burgemeester, voormalige griffie, diverse ambtenaren en mijzelf.’  Uit dit vooronderzoek blijkt geen reden tot nadere stappen.

De uit mei 2018 daterende klacht over het niet-integer handelen van burgemeester en wethouders zal eind dit jaar beantwoord worden, zo laat de woordvoerder van wethouder Dion Dankers weten. Dat heeft dan anderhalf jaar geduurd.

Recent werd via de redactie van PIT Onderzoek bekend dat beide kwesties al meer dan een jaar liepen en in de openbaarheid onbesproken bleven.