Ontslag wethouder Smit en het nieuwe werken in Oisterwijk

22 april 2020

Afgelopen weekend werd bekend dat (nu ex) wethouder Peter Smit een nieuwe bestuurlijke functie ambieert. Dat zijn kompas nu afgestemd is op Forum voor Democratie in de provincie, wordt hem niet in dank afgenomen. Is dat wel terecht?

Door Inge Dekker – PIT Onderzoek

Naast een raadsbreed akkoord, stelt het ‘nieuwe werken ook voor om beroepswethouders aan te nemen. Dat zijn wethouders, aangenomen op basis van een vacature en sollicitatie, in plaats van voorgedragen door de grootste partijen na de verkiezingen. Wethouders worden dan beoordeeld op basis van (in)competent functioneren en niet langer op hun politiek. Hun functie is immers het dienen van de gehele raad en het uitvoeren van het raadsprogramma.

Oisterwijk

De raad van Oisterwijk in het voorjaar van 2018, koos voor het ‘nieuwe werken'. Net als veel andere gemeentes, koos Oisterwijk toch voor wethouders uit de grootste partijen. De raad en het college waren nog niet klaar om alles van het nieuwe werken over te nemen. Na vertrek van wethouder Jan de Laat, kwam Stefanie Vatta wel als beroepswethouder in het college. Afgelopen weekend werd bekend dat wethouder Smit de ambitie heeft om als lid van Forum voor Democratie namens deze partij de functie van gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant te gaan vervullen.

Opmerkelijk

De fracties van PGB, AB, PrO, CDA en De Laat meldden in een persverklaring dat het gedachtegoed van FvD zo ver van het raadsprogramma staat, dat zij het onacceptabel vinden “dat Peter Smit nog langer aanblijft als wethouder van de gemeente Oisterwijk.” Dat is opmerkelijk om twee redenen. Want is het nog wel belangrijk wat voor politieke koers een wethouder vaart als hij het raadsprogramma uitvoert? Was bijvoorbeeld Stefanie Vatta’s politieke voorkeur een punt tijdens haar sollicitatie naar beroepswethouder?

Functioneren

De VVD maakt van de gelegenheid gebruik om zich cynisch te uiten over Smit zijn functioneren. Maar een inhoudelijk debat is niet gevoerd door de partijen die wijzen naar het raadsprogramma en zijn functioneren. Peter Smit gaf in zijn ontslagbrief aan, dat partijen geen gesprek zijn aangegaan met hem, voordat zij hun ongenoegen in de pers kenbaar maakten. Ook dat is opmerkelijk, want hetzelfde raadsprogramma luidt namelijk: “het politieke debat vindt plaats in de gemeenteraad, op basis van inhoudelijke standpunten en met een open houding.”