Er verandert meer dan alleen de burgemeester

23 december 2020

“Een andere burgemeester zal hier en daar een lintje komen doorknippen. Verder gaat alles door zoals het was…” Aldus de burgemeester van Haaren in het Brabants Dagblad. Dat blijkt niet helemaal volledig te zijn.

door  Inge Dekker – PIT Onderzoek

Begin december beschreef het Brabants Dagblad de laatste maand van gemeente Haaren. Ook kijkt de journalist vooruit: ‘Normaal gesproken gaan alle regels, plichten en verworvenheden een op een naar de nieuwe eigenaren. Want: ‘ en hij citeert burgemeester Yves de Boer: ,,Vastgelegd in regelgeving, plannen en visies. Dat is de zekerheid die de inwoners hebben en verdienen. Veel merken ze dus niet van de opsplitsing. Ja, voor een vergunningaanvraag moet je naar een andere plek en een andere burgemeester zal hier en daar een lintje komen doorknippen. Verder gaat alles door zoals het was. Het karakter en de cultuur van de dorpen blijft overeind.”

Onontkoombaar

Dat impliceert dat er vrijwel niets verandert voor de inwoners van Haaren en Oisterwijk. We vroegen burgemeester De Boer of dat wel klopt: “Natuurlijk kan er altijd iets veranderen, maar ik ga uit van een situatie dat als we een wet en regeling maken met z’n allen, dan blijft die bestaan totdat er een ander besluit wordt genomen.” Dat andere besluit kan op 4 januari al genomen worden door de nieuwe raad. Wat er dan precies besloten wordt, is nu nog onbekend. Er ligt in ieder geval een voorstel tot een bulkbesluit voor, om regelgeving en beleid recht te trekken. Daarbij wordt gekeken welke regelingen en beleid van Haaren wel of niet zullen blijven bestaan en al dan niet vervangen worden door die van Oisterwijk. Haaren is al sinds 2018 bezig om dat inzichtelijk te maken en te vergelijken. Burgemeester Hans Janssen knipt straks in Haaren de lintjes door, wat er nog meer verandert? Ook in Oisterwijk? (Foto: Gemeente Oisterwijk)

Oisterwijks beleid

Het ziet er naar uit, dat vrijwel alle beleid en regelgeving van Haaren zullen vervallen, en worden vervangen door die van Oisterwijk.  Op enkele uitzonderingen na, want zo blijft waarschijnlijk Haarense geurbeleid voorlopig van kracht, totdat de nieuwe raad anders beslist. Vervolgens vindt er na 4 januari harmonisatie plaats; Oisterwijks beleid zal worden verbeterd of aangevuld met de – dan voormalige – regelgeving en beleid van Haaren. Dat zal maximaal twee jaar duren. In deze overgangsperiode zullen tijdelijk andere regels bestaan voor inwoners en organisaties van Haaren en die van de huidige gemeente Oisterwijk.

Zachte landing

Zowel gemeente Oisterwijk als Haaren verwachten dat het overnemen van bijna alle regelgeving en beleid van Oisterwijk, een zachte landing voor Haaren niet hindert. Of de nieuwe raad dat kan waarborgen moet de tijd uitwijzen. Evenals of die landing van Haaren ook zacht uitpakt voor de huidige inwoners van de Gemeente Oisterwijk? Daar waar nu verschillen zijn, zullen er dus onderdelen veranderen, in Haaren of in Oisterwijk. Dat blijft niet alleen bij de burgemeester die een lintje doorknipt…

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de lokale media? info@pitonderzoek.nl