Oisterwijkse raadsleden willen inzage in kosten stikstof problematiek

25 november 2019

Partij Gemeente Belangen (PGB) en Algemeen Belang (AB) willen van de gemeente weten welke extra kosten er verwacht kunnen worden vanwege de stikstof problematiek. Deze informatie is momenteel nog niet beschikbaar. Dat werd eerder aangegeven door PIT Onderzoek en recent bevestigt door de gemeente. Beide partijen gaan het college (burgemeester en wethouders) om informatie vragen.

Natura 2000

Met name grotere projecten in de buurt van Natura 2000 gebieden hebben te maken met de beperkende maatregelen vanwege stikstof productie. Zo heeft dit al effect op de planning van de ombouw van de N65 bij Haaren. En ook Oisterwijk, bekend om haar natuurlijke omgeving met de natuurgebieden Kampina, Bossen& Vennen en in de buurt van de Leemkuilen, staat op de kaart van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het zijn deze gebieden die beschermd moeten worden tegen toename van stikstof.

Kosten

In het land zijn meerdere projecten vanwege de stikstof problematiek stilgelegd; in Oisterwijk is dat nog niet het geval. ‘Initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens,’ aldus de gemeente, ‘als uit berekening blijkt dat er sprake is van significante toename van stikstof, kunnen er maatregelen worden genomen.’ Die maatregelen, extra onderzoek of vergunningsaanvragen kunnen zorgen voor vertraging, en daarmee extra kosten. Als gemeente de initiatiefnemer is van dergelijke projecten, die daardoor duurder uitvallen, dan komt dit voor rekening van de gemeente. Deze mogelijke toename van kosten drukken op dat moment extra op de recent ontstane tekorten in de gemeentekas. De wijk KVL is in herontwikkeling met woningbouw; bij de gemeente is onbekend wat de financiële gevolgen zijn van de stikstofuitspraak op dergelijke lokale projecten.

Onbekend

Het stikstofprobleem zorgt hiermee voor een financieel risico, waarvan de omvang in Oisterwijk nog niet bekend is. Van de 141 projecten die in aanvraag zijn bij de gemeente Oisterwijk, moeten er volgens opgave van de gemeente 94 daarvan voorzien zijn van een onderbouwing in relatie tot stikstof. Dit zijn 39 woningbouwprojecten, 25 veehouderijprojecten en 30 overige. Nog niet bekend is welke van deze projecten vertraging oplopen, en ook niet welke gemeentelijke projecten te maken krijgen met extra kosten: ‘We hebben die cijfers niet paraat. Het is voor ons niet haalbaar om dat in kaart te brengen,’ aldus een woordvoerder van de gemeente.

Inzage

Carlo van Esch (PGB): ‘De stikstofproblematiek heeft het hele land in zijn greep. Het zou goed zijn als we de gevolgen voor onze gemeente in beeld zouden krijgen, hoewel het erg ingewikkeld is om dat te specificeren. Wij zijn er in ieder geval voorstander van dat de risico’s in beeld zijn, want dan kan je daar ook beter op anticiperen. Wij gaan er vanuit dat als er (grote) risico’s zijn voor de gemeente de raad daar zo snel mogelijk bij betrokken wordt. In de volgende raadsvergadering zullen wij het college hierover vragen stellen.’ Ook Inge van Beers (AB) geeft aan dat hun partij overzicht wil van te verwachten risico’s op extra kosten:  ‘Het college kiest er voor om de vinger aan de pols te houden en het stikstofprobleem op de voet te volgen. Het stemt ons positief dat het college, voor zover mogelijk, een beeld hiervan gaat opnemen in de jaarrekening van 2019. Vooralsnog is dat beeld echter onduidelijk en we zijn daarom erg benieuwd of het risicobedrag al meer in beeld is en in hoeverre dat beeld zekerheid kan bieden voor de toekomst. Die vraag zullen we bij het college neerleggen.’

Meer berichten over stikstof in Oisterwijk