Verkiezingsstrijd brandt los in Oisterwijkse raad

29 mei 2020

Het was een lange zit voor de Oisterwijkse raadsleden in Tiliander. Aan het begin van de vergadering sprak een aantal raadsleden de hoop uit om rond 23.00 uur te kunnen stoppen, maar burgemeester Janssen kon uiteindelijk pas rond 1.00 uur afsluiten. Het Strijdplan Sociaal Domein en de Perspectiefnota werden door een meerderheid goedgekeurd.

Door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

Dat de vergadering zo lang duurde, kwam mede door de 25 ingediende moties en amendementen die behandeld moesten worden. Uiteindelijk werden er maar 4 amendenten en 2 moties aangenomen. De overige amendementen en moties werden verworpen, ingetrokken of aangehouden.

Irritaties
Tijdens het debat liepen de irritaties tussen partijen soms hoog op. Zo kregen onder meer Con van Beckhoven van de VVD en Carlo van Esch van PGB het met elkaar aan de stok. PGB en andere partijen verwijten de VVD dat zij niet constructief meedenken in het uitstippelen van beleidsplannen. VVD’er Van Beckhoven gaf daarop aan dat zijn partij niet iedereen naar de mond praat. Daarop ontspon zich rond middernacht een welles-nietes spelletje tussen beide politici, waarna youngster Myrte Hesselberth van PrO de beide heren opriep om te stoppen met hun kinderachtige gedrag.

Los zand
Met name bij de behandeling van de Perspectiefnota wierp de schaduw van de herindelingsverkiezingen van november zich alvast vooruit. De VVD noemde het vreemd dat in de PPN geen uitgebreide paragraaf is opgenomen over de financiële consequenties van het samengaan met Haaren. De partij vond dat de inhoud van de PPN opportunistisch is en als los zand aan elkaar hangt. Een motie van de liberalen om aan horecaondernemers voor het gehele belastingjaar 2020 geen aanslagen precariobelasting voor terrassen op te leggen haalde het niet.

Woningbouw
Jan Jonkers van AB sprak over een stroperige besluitvorming. Hij riep het college op om de komende jaren ondanks de financiële malaise niet beleidsarm aan de slag te gaan, maar juist in te zetten op het versterken van de gemeentelijke organisatie en werk te maken van een stevige, zelfstandige gemeente Oisterwijk. PGB wil graag snel aan de slag om op de eigen gemeentelijke locaties tot woningbouw te komen. Wethouder Erik ten Brink kwam daarop met een toezegging dat nog voor het einde van dit jaar alle ontwikkellocaties voor woningen in kaart worden gebracht. Wethouder Stefanie Vatta (midden) moet met diverse organisaties in de basisstructuur (veelal informele zorg door vrijwilligers) in gesprek of zij extra zorg kunnen leveren.

Sportpark

Daarnaast riep PGB het college op om tijdig voor de behandeling van de begroting met informatie te komen over de realisatie van Sportpark Stokeind in Moergestel. Verder wil PGB het overleg aangaan met de betrokken verenigingen om te kijken naar mogelijkheden van fasering en alternatieve financiering. Een motie over dit onderwerp werd unaniem aangenomen. De fracties van PGB, PrO, De Laat en CDA stemden uiteindelijk in met de PPN.

Zakelijk
Ook het veelbesproken Strijdplan Sociaal Domein kon met enkele aanpassingen rekenen op een meerderheid in de raad. Alleen AB en Stefanie Vulders stemden tegen het voorstel. De VVD vond dat het plan rammelde, maar stemde er toch mee in omdat bezuinigingen op de WMO en Jeugdzorg noodzakelijk zijn. Wethouder Stefanie Vatta kreeg van de partijen de opdracht mee om een zakelijkere en duidelijkere houding aan te nemen richting gecontracteerde zorgaanbieders en meer resultaatgerichte afspraken te maken. Inge van Beers van AB verwees naar een eerder artikel van onze onderzoeksredactie en gaf aan dat nog niet duidelijk genoeg is welke voorzieningen in de basisstructuur de extra zorg van inwoners moeten gaan opvangen en of deze organisaties in staat zijn deze extra zorg te leveren. De raad vroeg aan de wethouder daar onderzoek naar te doen.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.