Anno de Vreeze

Mijn naam is Anno de Vreeze, geboren in Nijmegen, middelbare schooltijd in Den Haag en voor de studie Bestuurskunde naar Tilburg. Ik ben in Oisterwijk terecht gekomen omdat ik vanuit de Universiteit een stageplaats kreeg aangeboden in de gemeente Oisterwijk. Een korte maar wel fantastische ervaring. In Oisterwijk een partner getroffen met wie ik inmiddels ruim 50 jaar samen ben. We hebben 4 kinderen en 5 kleinkinderen, allen woonachtig in Oisterwijk.

De eerste 10 jaar in mijn werkzame leven bij verschillende gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden doorgebracht en op diverse werkterreinen ingezet. Daarna bij de provincie Noord-Brabant in eerste instantie gemeentelijke herindeling, aansluitend de Ruimtelijke Ordening en volkshuisvesting en daarna gespecialiseerd in milieuwetgeving. Mijn specialiteit was een inschatting te maken hoe de belangen van overheid en ondernemer in balans kunnen worden gebracht. Wat wil en kan het bedrijf en welke randvoorwaarden zijn voor de overheid van belang. Dan zie je dat het niet zo zwart-wit is als het vaak wordt gepresenteerd, maar dat de overheid veel meer kan bereiken als zij van de ruimte die wet- en regelgeving bieden gebruik maken. Het is allemaal niet zo star als het lijkt!

In Oisterwijk houd ik mij veel bezig met vrijwilligerswerk. Zo ben ik in de beginperiode bestuurslid geweest bij het Rode Kruis, de Oranjevereniging en Hockeyclub HOCO waarvoor ik de projectleider was van de nieuwe accommodatie op Den Donk. Op nationaal niveau was ik de mede-initiatiefnemer van de Vereniging van Milieukundigen die bij mijn vertrek in de negentiger jaren ruim 3000 leden telde.

De ervaring op voormelde werkgebieden en vooral de werkwijze en de samenwerking met partners inspireren mij om ook in PIT-verband een rol te spelen.