Toch veiligelanders op AZC Oisterwijk

3 maart 2020

Ondanks eerdere toezeggingen van gemeente Oisterwijk, stelt de staatssecretaris dat het weren van veiligelanders in Oisterwijk niet mogelijk is. Het ministerie van justitie en veiligheid gaat hard optreden tegen asielzoekers in Oisterwijk die overlast veroorzaken. Omdat veel van de overlastgevers uit veilige landen komen, heeft de raad gevraagd om deze groep uit het AZC in Oisterwijk te weren. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol gaf woensdag tijdens haar werkbezoek aan het asielzoekerscentrum in Oisterwijk aan dat die voorwaarde niet gesteld kan worden. ‘Het is niet zo dat alle veiligelanders overlast geven, maar de overlastgevers zijn wel vaak veiligelanders. Daarvoor is nou juist die strakke aanpak van de ketenmarinier.’

Wat is juist?

Eerder werd verklaard dat de ‘Pilot regioplaatsing’ daarvoor zou zorgen. Het college (burgemeester en wethouders) verklaarde in december: ‘Door het aangaan van de Pilot Regioplaatsing wordt tegemoet gekomen aan de geuite wensen en bedenkingen ten aanzien van de opvang van vluchtelingen uit veilige landen.’ Wethouder Dion Dankers bevestigde in een reactie op Facebook dat er ‘geen veiligelanders meer komen’ (zie afbeelding). Gisteren bleek dat de pilot alleen voor volwassenen zou gelden en er wel alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) uit veilige landen opgevangen kunnen worden; vandaag werd duidelijk dat in de raadinformatiebrief een foutieve bewoording is gebruikt.Dit laatste zou overigens geen probleem hoeven te zijn, omdat er gesproken wordt over ‘kansrijke asielzoekers’ en dat zijn veiligelanders in principe niet.

Geen uitsluiting

Duidelijk heeft de staatssecretaris tijdens haar bezoek woensdag aan het AZC haar standpunt uitgesproken. De raad heeft in meederheid gevraagd zowel minderjarige als meerderjarige asielzoekers uit veilige landen uit te sluiten. ‘Dat kan ik niet toezeggen,’ verklaarde de staatssecretaris. Het zal volgens haar altijd mogelijk zijn dat die doelgroep ook in Oisterwijk wordt opgevangen.

Niet akkoord

Diverse partijen hebben voor de vergadering van vanavond duidelijke standpunten voorbereid, omdat zij niet akkoord kunnen gaan met de huidige afspraken. Het betreft opnieuw het uitsluiten van veiligelanders en bijvoorbeeld ook het vergoeden van kosten van omwonenden. Zo niet zo stellen enkele partijen op voorhand, willen ze niet dat de overeenkomst getekend wordt. Dat laatste zou betekenen dat er geen verlenging komt van het AZC in Oisterwijk. De gemeenteraad bespreekt het onderwerp vanavond, uiteraard beslissen de meeste stemmen wat hiervan wel of niet doorgaat.