AZC Oisterwijk hangt sluiting boven het hoofd

5 februari 2020

Politiek en landelijk is er afgelopen dagen verwarring ontstaan over de voorgenomen verlenging van het AZC in Oisterwijk, de beschikbare informatie is dan ook veel en divers. Volgens De Telegraaf wil de gemeente geen uitleg geven, maar wij hadden en hebben die uitleg wel.

door Joris van der Pijll

Geen veilige landers

De Telegraaf kopte dinsdag ‘Veiligelanders blijven welkom in AZC Oisterwijk’ en vermelde dat de gemeente en verantwoordelijk burgemeester Hans Janssen niet wil reageren;een situatie die zich medio 2019 ook voordeed. ‘De gemeente houdt de lippen stijf op elkaar over het niet-uitsluiten van asielzoekers uit veilige landen. De burgemeester wil eerst in gesprek met de gemeenteraad.’ Dat ‘niet-uitsluiten’ , zo werd door ons reeds vermeld, gaat  Gemeente Oisterwijk samen met het COA juist wel doen. Volgens VVD Oisterwijk heeft het college (Burgemeester en wethouders) die wens van de raad ‘ter zijde geschoven’. Het betreft het standpunt zoals dat verwoord is een door de raad goedgekeurde motie, die stelt dat op AZC Oisterwijk geen veiligelanders meer mogen verblijven. Uit informatie van de gemeente, door het college aan de raad toegezonden, blijkt dat ‘Door het aangaan van de Pilot Regioplaatsing wordt tegemoet gekomen aan de geuite wensen en bedenkingen ten aanzien van de opvang van vluchtelingen uit veilige landen.’ Die pilot stelt dat er vergunninghouders worden opgevangen, en dat zijn geen veiligelanders. Iemand die veilig is, krijgt immers geen vergunning. Wethouder Dion Dankers heeft het effect hiervan in reactie op berichtgeving op Oisterwijknieuws.nl bevestigd, hij stelt dat ‘er geen veilige landers meer komen’. Duidelijke taal.

Overlast

Ook als die opvang van veiligelanders er onverhoopt toch zou zijn, bijvoorbeeld als de pilot eindigt, is er de zekerheidstelling dat overlastgevers worden verplaatst. Belangrijk voor de gemeenteraad was wél opvang van vluchtelingen, maar géén overlast meer. En precies dat is vastgelegd in de nieuwe overeenkomst. Het COA moet – heeft geen keuze meer – de overlastgevers overplaatsen naar een andere locatie. De eerdere restrictie hierop ‘als er plek is’ kwam te vervallen. Zijn er overlastgevers en verplaatst COA deze niet naar elders – bijvoorbeeld omdat er geen plek is – dan kan de gemeente de overeenkomst beëindigen en het AZC sluiten.

Kort samengevat

COA plaatst vergunninghouders, geen veiligelanders op AZC Oisterwijk;

COA verplaatst overlastgevers naar een andere locatie;

Als dat niet gebeurd, moet de gemeente Oisterwijk het contract met COA opzeggen.

Politiek

Binnenkort zal de gemeenteraad met elkaar in debat gaan over de beoogde verlenging van het AZC in Oisterwijk. In reactie op onze eerdere berichtgeving en vragen van onze redactie, zijn er volgens raadslid Inge van Beers (AB) ‘nog enkele open eindjes.’  Die vragen gaan onder andere over bovenstaande vraagstuk, of er wel of geen veiligelanders worden opgevangen, AB mist het lik-op-stukbeleid en ze wil duidelijkheid over de veiligheid rondom de locatie. ‘De veiligheid voor AZC bewoners lijkt goed in elkaar te zitten binnen de locatie. Het is nog onduidelijk hoe dit is geregeld buiten de locatie en hoe de veiligheid voor omwonenden en de gemeente in zijn geheel is besproken.’ Ook laat Van Beers weten dat ze een goede monitoring wil. De door het college aan de raad beschikbaar gestelde cijfers van die registratie, zo bleek afgelopen jaar uit onderzoek van onze redactie, bleek alles behalve volledig. ‘Hier moet een goed antwoord op komen. Ik ben benieuwd hoe het college dit gaat veranderen.’  Die registratie van incidenten, specifiek die van buiten de opvanglocatie, is nog niet vastgelegd in de nieuwe overeenkomst. Ook Anne Cristien Spekle (VVD)  heeft gereageerd op het voorliggende voorstel. ‘De nieuwe bestuursovereenkomst voor het AZC die Oisterwijk wil sluiten, is niet meer dan een kat in de zak.’ De VVD ziet in de toezeggingen geen garantie tot weigering van veiligelanders en ‘ook over het geëiste lik-op-stukbeleid is niets terug te lezen in de overeenkomst’.  De VVD ziet ondanks de aanpassingen ‘nog steeds alleen maar “inspanningen” in plaats van meetbare resultaten’. De VVD gaat niet akkoord met dit voorstel, en zal in de raadsvergadering haar eisen kracht bij zetten.

Meer weten over dit onderwerp? Klik dan op een van de volgende publicaties: 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.