AZC Oisterwijk blijft nog minimaal 2 jaar open

6 maart 2020

Ondanks eerdere toezeggingen van gemeente Oisterwijk, stelde de staatssecretaris dat het weren van veiligelanders in Oisterwijk niet mogelijk is. De raad heeft dat geaccepteerd. Alleen VVD en AB waren tegen. Het ministerie van justitie en veiligheid gaat hard optreden tegen asielzoekers in Oisterwijk die overlast veroorzaken. Dat samen met verschuiving van de samenstelling naar grotendeels kansrijke vluchtelingen in de Pilot Regioplaatsing was voor de overige meerderheid voldoende. Omdat veel van de overlastgevers uit veilige landen komen, heeft de raad gevraagd om deze groep uit het AZC in Oisterwijk te weren. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol gaf woensdag tijdens haar werkbezoek aan het asielzoekerscentrum in Oisterwijk aan dat die voorwaarde niet gesteld kan worden. ‘Het is niet zo dat alle veiligelanders overlast geven, maar de overlastgevers zijn wel vaak veiligelanders. Daarvoor is nou juist die strakke aanpak van de ketenmarinier.’ Deze week bleek dat de pilot alleen voor volwassenen gaat gelden en er wel alleenstaande minderjarige vluchtelingen (AMV’ers) uit veilige landen opgevangen kunnen worden. Ook werd duidelijk dat in de raadinformatiebrief een foutieve bewoording is gebruikt. Dit laatste zou overigens geen probleem hoeven te zijn, omdat er gesproken wordt over ‘kansrijke asielzoekers’. De raad ging mee met een verlenging van twee jaar, waarbij bereikt is dat er stevige aanpak tegen overlastgevers komt en grotendeels kansrijke vluchtelingen.