Jongerenproject COA voor AZC Oisterwijk onder vuur van de politiek

9 september 2020

Zonder bericht in de media was er op 1 september een experiment gestart op het AZC in Oisterwijk, waar nog geen uitgewerkt plan voor was. Na scherpe vragen van onder andere raadslid Roel van den Bersselaar, moest COA manager Anthony Slinkert dat erkennen.

Door PIT Onderzoek

Na een periode van overlast, werden door de lokale politiek, het college (burgemeester en wethouders) en het COA begin dit jaar nieuwe afspraken gemaakt over het AZC in Oisterwijk. Afgelopen weken en ook tijdens de extra ingelaste bijeenkomst van dinsdagavond bleken de raadsleden niet tevreden over hoe die afspraken worden nagekomen. Vooral in de beoogde open communicatie tussen COA, college van B&W, gemeenteraad en inwoners ging het volgens hen mis. Aanleiding van deze indruk, was een melding door een klokkenluider aan de redactie van Oisterwijk Nieuws over een plan dat op 1 september zou starten; een verhaal dat door het COA desgevraagd werd bevestigd. Het gesprek dinsdagavond had voor de raadsleden tot doel, om direct met de COA leiding te praten over de misgelopen communicatie en uitleg te krijgen over die beoogde plannen.

Plan
Anthony Slinkert (COA) bevestigde het idee om met een pilot te starten met 10 alleenstaande minderjarige asielzoekers. Het zou gaan om jongeren die in de toekomst mogelijk problemen zouden kunnen veroorzaken, deze met intensieve begeleiding in staat te stellen eigen keuzes te maken, en gericht op preventieve gedragsombuiging. Het betreft een proef met een nieuwe dienstverlening van het COA, het uitgewerkte plan was er nog niet. Slinkert betreurde het dat deze informatie niet via de nieuwsbrief en gemeentelijke organisatie naar buiten kwam, maar via een anonieme bron. ‘Dat is zeer onwenselijk en we kunnen ons hier niet tegen verdedigen. Binnen de organisatie zijn daar allerlei lijnen voor en daar is geen gebruik van gemaakt.’ Slinkert laat weten dat er intern over gesproken is, hij maakt zijn excuses en geeft aan dat nog niet zeker is dat het plan in Oisterwijk wordt uitgevoerd.

Experiment
Roel van den Bersselaar (PGB) vraagt naar de interne boodschap die gegeven zou zijn, om over dit plan niet naar buiten toe te communiceren. Volgens Slinkert was er geen geheimhoudingsplicht, maar is wel gevraagd om zorgvuldigheid daaromtrent, vanwege de personeel verschuivingen. Van den Bersselaar merkt daarna op dat er al wel personele verschuivingen waren voor de uitvoering van het plan: ‘Hoe dichtbij was de feitelijke start? U was wel bijna klaar om 1 september te beginnen, maar het was een ambitie?’ Slinkert: ‘Planvorming was nog niet op orde. Het was een grote ambitie die door de tijd is ingehaald. De pilot was niet gestart.’ Van den Bersselaar: ‘Wat als er in de media niks naar boven gekomen was?’ Slinkert: ‘Dan waren we hoogstens aan het experimenteren geweest.’ Voor Van den Bersselaar wringt hierin iets, omdat ook een experiment een vorm van starten is. ‘Ik zou toch adviseren om de raad en inwoners geïnformeerd te hebben over het experiment. Dat wil ik u graag meegeven want daar zit een stuk van ons vertrouwen.’

Burgemeester
Raadslid Con van Beckhoven (VVD) stelde deze avond: ‘Wat heeft plaatsgevonden is schadelijk voor het draagvlak.’ De VVD is van mening dat de burgemeester de raad eerder had moeten informeren. Burgemeester Hans Janssen gaf hierop aan alleen van het idee te weten, en afwachtende was van een uitgewerkt plan. Ook merkte hij op dat ‘de klokkenluider ook naar de gemeente had kunnen komen, maar hij ging naar de pers wat volledig oncontroleerbaar is.’ Janssen vraagt zich daarnaast ook af, welk moment en hoe vaak het nuttig is de raad te informeren. Van Beckhoven: ‘Als wij tijdig geïnformeerd worden hoef ik niet telkens fysiek ergens aanwezig te zijn, daar gaat het eigenlijk om.’ Slinkert geeft namens het COA aan dat ze hun best gaan doen het vertrouwen te herstellen ‘met openheid en transparantie hoog in het vaandel’. Hij stemt in met Van Beckhoven en collega raadsleden dat de raad inderdaad voortdurend geïnformeerd moet worden, maar ‘we willen niet het werk van het college overnemen,’ zo merkt Van Beers op.

Jeugd
Nu er meer duidelijk is over het voorgaande proces en de door de raad gewenste communicatie, vraagt Inge van Beers (AB) naar de inhoud van het plan. ‘Die tien jongeren, ik begrijp de noodzaak, hoe worden die jongeren eigenlijk geselecteerd? En wat is de huidige staat van de opvang van AMV’ers in Oisterwijk?’ Slinkert: ‘We kennen onze bewoners en zien welke jongeren het moeilijk hebben. Mentoren kunnen jongeren voordragen en jongeren geven zelf aan dat ze groepsdruk lastig vinden.’ Wat betreft de terugloop in bezetting, verklaard Slinkert dat er op dit moment 2 AMV’ers in Oisterwijk verblijven, omdat er een minder hoge landelijke bezetting was. Hij verwacht dat die bezetting na landelijke instroom weer zal toenemen. De komende twee jaar wil het COA met het eerder gelanceerde plan ‘Regioplaatsing’ laten zien dat kansrijke asielzoekers via het Oisterwijkse AZC uitstromen. Hij ziet op dit moment geen belemmeringen om het AZC in Oisterwijk over twee jaar te verlengen.

Asielzoekerscentrum AZC in Oisterwijk (©  PIT Onderzoek)

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.