AZC Oisterwijk blijft open

21 februari 2020

Zover nu bekend, gebaseerd op de indruk van de discussie in het raadhuis van donderdagavond, blijft het Oisterwijkse AZC open. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Weert, waarvan recent bekend werd dat de gemeente aldaar de vestiging wil sluiten. Muzikale traktatie tijdens de open dag op AZC Oisterwijk. Burgemeester Hans Janssen heeft donderdagavond zijn standpunt toegelicht, en uitleg gegeven over de voorgenomen veranderingen. Het komt er op neer dat in Oisterwijk straks alleen nog vergunninghouders worden opgevangen die toewerken naar een plek in de samenleving. Wat wij eerder bekend hebben gemaakt, maar waar afgelopen weken enig verwarring over was, is de mededeling van de gemeente dat ‘Door het aangaan van de Pilot Regioplaatsing wordt tegemoet gekomen aan de geuite wensen en bedenkingen ten aanzien van de opvang van vluchtelingen uit veilige landen.’ Die pilot stelt dat er vergunninghouders worden opgevangen, en dat zijn dus ook geen veiligelanders. Iemand die veilig is, krijgt immers geen vergunning. In die zin zou het ook mogelijk moeten zijn dat vluchtelingen, ook als ze uit een veilig land komen, maar bijvoorbeeld vanwege hun geaardheid of beroep als terechte vluchteling een verblijfsvergunning krijgen, in Oisterwijk tijdelijk worden opgevangen, voordat ze een huis en een plek in onze samenleving krijgen.  Daarbij worden de vergunninghouders vervolgens verdeeld over de gemeenten in Brabant. Dit willen inwoners en politiek niet meer. Deze uitgangspunten zouden de overlast moeten doen afnemen. Ook zijn er maatregelen genomen om overlastgevers aan te pakken, en zo nodig gedwongen te verhuizen. De gemeente kan, zoals in de nieuwe overeenkomst vastgelegd, dat van het COA eisen. Om deze nieuwe situatie in de praktijk een kans te geven, is een periode van 2,5 jaar afgesproken.

Besluit

De bijeenkomst van donderdag is nog geen besluit, de raad moet hierover op 5 maart nog formeel haar reactie op geven, en daarna is het aan het college van B&W om het besluit te bekrachtigen. Geen van de partijen is tegen het AZC, maar zoals het er nu naar uitziet, is VVD duidelijk en AB voorzichtig tegen de voorgehouden aanpak en zouden volgens hen de maatregelen nog scherper en duidelijker geformuleerd moeten worden. Dat zit met name in handhaving: het lik-op-stuk beleid en registratie van incidenten.