Gemeenteraad besluit veiligelanders te weigeren op AZC Oisterwijk

25 oktober 2019

Op donderdagavond 24 oktober sprak de gemeenteraad over de conceptovereenkomst over de voortzetting van het AZC.

door: Iris de Groot / PIT Onderzoek

Het huidige contract tussen de gemeente en het COA eindigt op 31 december 2020. Na verschillende inspraakavonden en een forum was het nu tijd voor de raad om zich hierover te buigen. Tijdens deze avond mochten de Oisterwijkse partijen hun wensen en bedenkingen aangeven op de overeenkomst. Over één ding zijn de partijen het in grote lijnen eens: de opvang van mensen in nood, die vluchten uit onveilige landen, moet voortgezet worden. Daarnaast zien ook alle partijen in dat de groep overlast gevende asielzoekers aangepakt moet worden.

Aan het begin van de vergadering mochten alle partijen hun wensen en bedenkingen aangeven en hun amendementen (aanpassingen) indienen. De heer van den Bersselaar (PGB) verzocht het college in een amendement samen met AB de opvang van veiligelanders terug te dringen naar 50 in plaats van 80. Mevrouw van Beers van Algemeen Belang diende ook een aantal amendementen in, waarin ze vragen om onder andere meer tussentijdse evaluatie en een 5 jarig contract. De VVD is net zoals Algemeen Belang voor een contact van 5 jaar. Wat de heer van Beckhoven verder aanhaalde was de inspanningsverplichting. De VVD ziet dit liever veranderen in een resultaatverplichting omdat een inspanningsverplichting te vrijblijvend is en geen garanties geeft. Het CDA is van mening dat zolang er nog minderjarige veiligelanders op het AZC in Oisterwijk verblijven de overeenkomst steeds met een jaar verlengd moet worden. Fractie de Laat is geen voorstander van het verkorten van de overeenkomst. Hij doelt hiermee op de argumenten uit het raadsplein met betrekking tot onderwijs en werkgelegenheid. De partij Pro nam als laatste het woord en is van mening dat de overeenkomst uitgebreid genoeg is en diende hierom dan ook geen amendementen in.

Vervolgens werd over de amendementen gedebatteerd en worden de volgende aanpassingen in de overeenkomst verwerkt:
– Het uitsluiten van veiligelanders, ingediend door PGB met 13 stemmen van de raad
– Het lik op stuk beleid van AB, PGB en fractie de Laat met 14 stemmen van de raad
– De mogelijkheid dat zowel de gemeente als het COA de overeenkomst kunnen opzeggen, ingediend door de VVD en kreeg 13 stemmen van de raad
– Een resultaatverplichting in plaats van een inspanningsverplichting, ingediend door de VVD met 13 stemmen

Deze aanpassingen worden doorgevoerd omdat een meerderheid van de raadsleden (21 in totaal voor de aanpassing was). Het plan van het CDA om de overeenkomst met 1 jaar te verlengen werd verworpen. Net als het plan van een 5 jarige overeenkomst en het jaarlijks peilen van inwoners. Het college gaat deze aanpassingen nu verwerken in een definitief plan, hierover zal later in de raad nog gesproken worden.

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.