Gemeente Oisterwijk kende oorzaak te lage incidentcijfers AZC

27 juni 2019

Burgemeester Hans Janssen heeft bij informatie aan de raad niet de toelichting vermeld op het te lage aantal incidenten door asielzoekers, terwijl die toelichting wel bekend was. Dat blijkt uit een verklaring die PIT Onderzoek ontving van de politie. Bij de incidentcijfers is door de politie gecommuniceerd dat ‘AZC-ers die op een ander AZC dan in Oisterwijk ingeschreven staan, niet in dit systeem worden meegenomen. Ook zijn er veel AZC-ers nergens ingeschreven, deze komen dus niet voor in de lijst.’ De gemeente was hiervan op de hoogte.

Cijfers

Dat de incidentcijfers die door het college (Burgemeester en Wethouders) aan de gemeenteraad zijn toegezonden niet klopten, bleek al uit een eerdere reportage door PIT Onderzoek. De aangiften en meldingen door winkeliers en bewoners lagen veel hoger dan de officiële cijfers. Dat beeld wordt nog eens bevestigd door stukken die PIT Onderzoek in handen heeft gekregen via een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Uit deze documenten blijkt onder andere dat in de periode van 1 mei tot en met 11 juni 2018 binnen de gemeente Oisterwijk totaal 17 aanhoudingen bekend waren van verdachten met adres AZC Oisterwijk. In het overzicht van politie staan voor die periode slechts 12 meldingen.

Politie

Voor uitleg hoe de verschillen konden ontstaan, verwees de gemeente destijds naar de politie. Na herhaaldelijk verzoek is afgelopen week, voorzien van excuus voor de vertraging, alsnog een uitleg gekomen van de politie. Deze bevestigt de door PIT Onderzoek geconstateerde verschillen:  ‘AZC-ers die op een ander AZC dan in Oisterwijk ingeschreven staan, worden niet in dit systeem meegenomen. De AZC-ers wisselen regelmatig van verblijfplaats, staan op diverse locaties ingeschreven en een in- en uitschrijving op een bepaald adres kan ook nog niet verwerkt zijn. Ook zijn er veel AZC-ers nergens ingeschreven, deze komen dus niet voor in de lijst.’ Verder laat de woordvoerder weten dat meldingen van incidenten met AZC bewoners zonder formele bevestiging niet worden meegeteld. Dit laatste komt vaak voor als de verdachte geen legitimatie heeft. Deze uitleg verklaart voor een deel waarom er op een aantal locaties in Oisterwijk tot tienmaal meer incidenten zijn gemeld, dan in de lijst staan vermeld.

Gemeente

In reactie op raadsvragen en in voorbereiding op het politieke debat over de contractverlenging met het COA voor het AZC in Oisterwijk, heeft het college de raad op 27 mei geïnformeerd. In die informatie lezen we de uitleg van de politie niet terug. Volgens de politie was de gemeente van deze uitleg vooraf op de hoogte: ‘Deze uitleg is met de gemeente gecommuniceerd toen de cijfers werden verstrekt’. Ook de woordvoerder van de gemeente bevestigt dat dit tijdens een telefoongesprek aan de orde is geweest.

Landelijk

Als ook in de landelijke politieregistratie bepaalde meldingen niet zijn meegenomen, bijvoorbeeld vanwege gebrek aan een adres of legitimatie, dan zou ook dat overzicht onvolledig zijn. Eerder heeft staatssecretaris Harbers aangegeven dat de communicatie rondom het landelijke overzicht onvoldoende transparant was, en legde daarop zijn functie neer. ‘Draagvlak kan alleen in maximale transparantie,’ zo was zijn standpunt.