94 projecten in Oisterwijk te maken met stikstofarrest

12 november 2019

Van de 141 projecten die in aanvraag zijn bij de gemeente Oisterwijk, moeten er 94 voorzien zijn van een onderbouwing in relatie tot stikstof. Dit zijn 39 woningbouwprojecten, 25 veehouderijprojecten en 30 overige. Welke financiële risico’s dit meebrengt voor de gemeente is nog niet bekend.

Stilleggen

In het land zijn meerdere projecten vanwege de stikstof problematiek stilgelegd. Uit reactie van de gemeente op vragen door de redactie van PIT Onderzoek, tevens op die van VVD Oisterwijk, blijkt dat er in Oisterwijk formeel nog geen projecten zijn stil gelegd. ‘Initiatiefnemers zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van gegevens,’ aldus de gemeente, ‘als uit berekening blijkt dat er sprake is van significante toename van stikstof, kunnen er maatregelen worden genomen.’ Die extra maatregelen kunnen vertraging opleveren en kostenverhogend werken. Lukt dat niet dan moeten er speciale vergunning worden gevraagd aan de provincie en kan nader onderzoek nodig zijn. Er volgt een extra proces waarvan de gemeente aangeeft, dat als de aanvrager daar niet in mee kan, de gemeente geen medewerking kan verlenen.

Het zal ook in die gevallen vertraging opleveren, extra kosten meebrengen of projecten kunnen mogelijk helemaal niet doorgaan.

Natura 2000

Met name grotere projecten in de buurt van Natura 2000 gebieden hebben te maken met deze beperkende maatregel. Zo heeft dit al effect op de planning van de ombouw van de N65 bij Haaren. En ook Oisterwijk, bekend om haar natuurlijke omgeving met de natuurgebieden Kampina, Bossen& Vennen, en in de buurt van de Leemkuilen, heeft daar duidelijk mee te maken. Oisterwijk staat op de kaart, zoals we zien op de website van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Kosten

De extra kosten van onderzoek, aanpassingen en eventuele vertraging komen voor rekening van de initiatiefnemer. Als gemeente de initiatiefnemer is kan dat de gemeente geld gaan kosten. Dat werd eerder aangegeven door PIT Onderzoek, en daarvan volgt nu ook bevestiging door de gemeente. Deze mogelijke toename van kosten zijn niet meegenomen in de begroting, en zouden in dat geval het recent aangekondigde tekort in de gemeentekas kunnen doen oplopen. Welke gemeentelijke projecten vertraging oplopen, en welke kosten daarmee gemoeid zijn voor de gemeente, is nog niet bekend gemaakt.

 

Wilt u terug naar het dossier Volksgezondheid & Milieu, klik hier