Er mag in Oisterwijk smeerolie op de dialoog

8 juli 2020

De raad zou inwoners kunnen helpen met duidelijkere regels voor ‘omgevingsdialogen’. We volgden diverse dialoog-ontmoetingen  en zagen meerdere misverstanden ontstaan. De gemeente Oisterwijk zou dat soepeler kunnen laten verlopen door als onafhankelijke partij deze bijeenkomsten te begeleiden. In de raadsontmoeting van 9 juli worden de principes van de omgevingsdialoog* besproken.

door Inge Dekker – PIT Onderzoek

Afgelopen vrijdag kwamen buurtbewoners rondom Medisch Centrum Moergestel bij elkaar om de ‘Moergestelse maat’ te beschermen. Een projectontwikkelaar heeft plannen voor een appartementencomplex in de tuin van het Medisch Centrum, maar de omwonenden zien dat liever kleinschaliger, groener en meer divers. Bart van de bewonerscommissie: “We wachten met smart op onze omgevingsdialoog om een test-case te zijn voor de gemeente.” Ze hopen aan het bouwontwerp een constructieve bijdrage te leveren. De bewonerscommissie heeft ideeën voor de richtlijnen: “De gemeente werkt dan als olie voor de samenleving, als smeermiddel,” vertelt Bart. Dat kan via een projectmanager die als onafhankelijke partij het proces overziet, bij de omgevingsdialoog zit en informatie beheert. Zo ligt alle informatie en de voortgang van het proces op één plek bij elkaar die iedere belanghebbende kan vinden. Ook zouden ze een klein budget willen om zich te kunnen organiseren en laten adviseren, legt Bart uit. Informatie en inspraak kan in diverse vormen.

Richtlijnen

Politieke partij PrO is ook van mening dat de huidige richtlijnen beter kunnen en overweegt onder andere om “omwonenden op kosten van de aanvrager ondersteuning aan te bieden om de gelijkwaardigheid in inbreng tussen bewoners en aanvrager beter te waarborgen.” (…) Deze randvoorwaarden dienen bovendien zodanig te zijn dat er ‘bescherming’ geboden wordt aan belanghebbende omwonenden tegen aanvragers, die plannen willen realiseren die minder rekening houden met de belangen van die omwonenden.”

Uitnodiging?

Of de richtlijnen voor de omgevingsdialoog voor de bewonerscommissie in Moergestel nog op tijd komt is de vraag. Volgens de adviseur van de projectontwikkelaar was een gesprek in oktober onderdeel van de omgevingsdialoog, maar de bewonerscommissie wacht nog op een uitnodiging.

Duidelijkheid

Duidelijkere richtlijnen kunnen voorkomen dat bestemmingsplanwijzigingen vaker dan nodig in de raad besproken worden, en omwonenden en ontwikkelaars hun belangen in herhaling onder de aandacht moeten brengen. Bovendien, als de regels duidelijk zijn hoeft men elkaar niet aan te spreken over de manier waarop de omgevingsdialoog gevoerd is, maar kan het over de inhoud gaan. De raad kan dan beslissen of er voldaan is aan de richtlijnen, en de diverse belangen goed afwegen. Nu wordt er bijvoorbeeld niet gecontroleerd of die ene kritische buurtbewoner wel uitgenodigd was, tenzij deze zichzelf meldt… Donderdag 9 juli is er een bespreking met politici en raadsleden over de werking van de omgevingsdialoog. 

* De omgevingsdialoog

De omgevingsdialoog is een onderdeel van een bestemmingsplanwijziging. Het is een gesprek tussen bijvoorbeeld een projectontwikkelaar en allerlei betrokken partijen, om de verschillende belangen inzichtelijk te maken. De projectontwikkelaar kan het plan aanpassen op basis van de wensen van de buurt, maar is daar niet toe verplicht. De raad kan vervolgens een goede belangenafweging maken.