Nog geen einde aan overlast zwaar sluipverkeer Moergestel

4 maart 2020

‘Kom bij de raadsvergadering van 5 maart met amendementen om het voorliggende raadsvoorstel over het Verkeersplan Moergestel aan te passen, maar veeg het niet van tafel.’ Die oproep deed wethouder Dion Dankers op 20 februari tijdens de raadsontmoeting over het Verkeersplan Moergestel in Den Boogaard in Moergestel. Zoals het er nu uitziet, komt er nog geen einde aan het zwaar verkeer in de kom van Moergestel.

door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

Het aantal amendementen (voorstel tot verbetering) dat door de raadsleden ingediend gaat worden bij de behandeling van het Verkeersplan Moergestel in de gemeenteraad lijkt echter niet groot. Uit navraag bij de grotere fracties in de Oisterwijkse raad lijken alleen Algemeen Belang en PGB op dit moment voornemens om met amendementen te gaan komen.

Voorstel

Het college van Burgemeester en Wethouders kiest in het raadsvoorstel voor scenario 1 dat er op gericht is om lokaal doorgaand (zwaar)verkeer via Rootven-Raadhuisstraat te laten rijden. Daarbij wordt de snelheid op deze weg aangepakt. Ook wordt gekeken naar de veiligheid op de Akkerweg, wordt de situatie voor fietsers op de Waterhoefstraat verbeterd en komen er maatregelen in de Schoolstraat. ‘Ons standpunt is dat we moeten kiezen voor een scenario dat haalbaar en betaalbaar is’, stelt Guus Mulders van het CDA. ‘Daarbij staat veiligheid voor langzaam verkeer in de kern voorop. Onze voorkeur gaat daarom uit naar scenario 1. Verder willen wij wachten tot de verbreding van de A58 gereed is voordat we een besluit kunnen nemen over een eventuele omleidingsroute via de Blankemansweg-Reedijk.’

Nee

De VVD is niet van plan om het raadsvoorstel te steunen, zegt fractievoorzitter Anne-Cristien Spekle. ‘Geen van de scenario’s in het voorstel past bij wat wij voor ogen hebben. Bovendien willen wij vasthouden aan het weren van doorgaand vracht- en landbouwverkeer uit de kern, omdat dit voor de meest gevaarlijke situaties zorgt. Verder zijn wij benieuwd hoe het college denkt de maatregelen uit scenario 1 te gaan betalen, want in een recente raadsinformatiebrief staat letterlijk dat geld uitgeven voor het Verkeersplan Moergestel niet mogelijk is.’ Rootven, een van de besproken locaties in Moergestel (Foto:     ).

Omleiding

Jan Jonkers van Algemeen Belang laat weten dat zijn partij wel een amendement gaat indienen. ‘In dit amendement nemen we mee wat de inwoners van Moergestel overduidelijk hebben aangegeven bij de raadsontmoeting op 20 februari’, aldus Jonkers. ‘Dit betekent het centrum van Moergestel verkeersveiliger maken door nu eenvoudige, betaalbare maatregelen te nemen. Daarbij denken wij onder andere aan voetgangersoversteekplaatsen en het mogelijk maken van ordentelijk parkeren. Op termijn moet het centrum volgens ons wel ontlast worden door een omleidingsroute voor vracht- en landbouwverkeer. De raad kan later een beslissing nemen over de realisatie van deze omleidingsroute.’ Carlo van Esch (PGB) wil niet te veel vooruitlopen op de bespreking van het Verkeersplan Moergestel in de raadsvergadering. ‘Wij willen wel een amendement indienen, maar ik wil ons standpunt niet van tevoren al bekend maken via de media’, aldus Van Esch. Ook Jean Coumans van PrO houdt zijn kruit nog even droog. ‘Ik vind het netter om hierover eerst met andere raadsleden van gedachten te wisselen, in plaats van via de media te communiceren. Wij hebben als PrO wel ideeën voor verbeteringen en die gaan we zeker ook delen met de rest van de raad.’