Raadsleden vallen over ‘druppelrotonde’ aan de Blokshekken

6 november 2019

Meerdere raadsleden zullen donderdag in de raad hun bezwaren uitspreken over de nieuwe en volgens hen gevaarlijke verkeerssituatie bij Blokshekken, ook bekend als de Druppeltonde.

PIT Onderzoek - Joris van der Pijll

Het vorige week door PIT Onderzoek gepubliceerde beeld over de nieuwe verkeerssituatie bij Blokshekken werd door onze redactie voorgelegd aan de raadsleden, en dat heeft een aantal van hen in beweging gebracht. Komende raadsvergadering volgt hierop een bezwaar van in ieder geval Algemeen Belang, en gezien hun reactie gesteund door partij PrO, mogelijk ook door anderen. Het ruim 9 ton kostende project kan de goedkeuring niet wegdragen.

Experiment
‘We vinden dat PIT Onderzoek daar terecht een onderzoek heeft uitgevoerd. Je ziet natuurlijk meteen dat dit een hele ongebruikelijke situatie is. We maken ons met name grote zorgen over de veiligheid van voetgangers en fietsers,’ aldus Jean Coumans (PrO). Kort samengevat ziet Coumans dat voetgangers in de knel komen bij de geparkeerde vrachtwagens, was het te voorspellen dat voetgangers voor de gevaarlijke variant kiezen als ze van het spoor naar de overkant willen en is het voor fietsers nog veel gevaarlijker. Hij voegt toe: ‘De aansluiting van het fietspad op de Ambachtsstraat is regelrecht knudde.’ Vooral automobilisten krijgen een soepele doorgang. ‘Er is hier duidelijk iets niet goed gegaan: we hebben als raad in ons akkoord uitgesproken voorrang te willen geven aan fietsverkeer, maar daar zie je in dit experiment maar verrekte weinig van terug.’ Roel van de Bersselaar van Partij Gemeente Belangen (PGB): ‘Wij denken, als fietsers en voetgangers gebruik maken van de aangelegde fiets- en voetpaden zoals ze bedoeld zijn, dat de situatie veilig is. In de vorige situatie was vooral het oversteken van Blokshekken vanaf de spoorweg aan de kant van de brandweerkazerne een hachelijke zaak. Verkeer kwam van drie kanten, waaronder vanaf de overweg, dus uit de rug van de overstekende voetganger / fietser.’ Toch ziet ook PGB dat er verbeteringen mogelijk zijn: ‘Zo zien we dat fietsers vanaf de Spoorlaan richting Schijfstraat snel de neiging hebben over de rijbaan de overweg over te gaan. Ook het laden en lossen bij de supermarkt kan tot gevaarlijke situaties leiden.’

Druppelrotonde aan de Blokshekken in Oisterwijk. Linkerfoto: blokkade van voet-en fietspad bij de Jumbo Rechterfoto: overzicht druppelrotonde (Bron: PIT Onderzoek)

Bezwaar
Algemeen Belang (AB) heeft laten weten donderdag in de raadsvergadering haar bezwaren kenbaar te maken. Jan Jonkers: ‘Er is onvoldoende rekening gehouden met de fietsers en voetgangers. Wij pleiten voor een uniformering van de verkeersregels in geheel Oisterwijk. Nu ontstaan er vaak misverstanden omdat er voor de fietsers bij gelijke situaties verschillende voorrangsregels gelden.’ Voor de voetgangers wil AB een zebrapad realiseren en er zullen volgens hen snelheid remmende maatregelen genomen moeten worden. Tot slot blijkt dat ook Veilig Verkeer Nederland (VVN) vindt dat de nieuwe situatie niet voldoet. Er is volgens hen sprake van tegenstrijdige en voor weggebruikers onlogische voorrangsregelingen, het voldoet op enkele punten niet aan diverse regelgevingen en met name voor fietsers en voetgangers is de situatie als problematisch aangemerkt. Het was geen ongevallenconcentratie, maar dat zou het nu wel kunnen worden, zo concludeert deze organisatie.

Wilt u meer publicaties lezen over 'Verkeer & Veiligheid? Klik hier