Ondanks raadsbesluit geen aanpassing rotondes Oisterwijk

8 december 2019

De gemeenteraad in Oisterwijk heeft besloten dat verkeersmaatregelen voor fietsers in de gehele gemeente gelijk moeten worden. Op diverse rotondes is dat momenteel niet het geval, zo blijkt uit onderzoek van onze redactie, en dat wordt door verkeerskundigen afgeraden. Wethouder Dion Dankers laat alle rotondes zoals ze nu zijn.

door PIT Onderzoek

Harrie Marsé (AB) bracht het onderwerp op 7 november in de raad, met het doel uniformiteit te krijgen en daarmee duidelijkheid te verschaffen in verkeerssituaties voor fietsers. Onder die ‘verkeersmaatregelen’ valt, zo bleek tijdens die vergadering, ook het verschil in één- of tweerichtingsverkeer op die rotondes. Geertje Mink (CDA) schetste specifiek die situatie: ‘welke kant ze moeten fietsen, is ook voor automobilisten verwarrend.’ Verantwoordelijk wethouder Dankers kon zich ook in dit besluit vinden, wel met het verzoek dat bijzondere situaties in acht moeten worden genomen. ‘We uniformeren de verkeersmaatregelen voor fietsers in de gemeente Oisterwijk, met inachtneming van bijzondere situaties,’ zo luidde het besluit. Het werd unaniem aangenomen; zonder uitzondering waren alle raadsleden het hier mee eens. Politie onderzoekt een aanrijding op een rotonde in Oisterwijk.

Verschillen

Kijken we naar de rotondes met vrij liggende fietspaden, dan zijn daar zoals in de raadsvergadering werd aangegeven inderdaad verschillen. Voorrang hebben de fietsers overal, maar de rijrichting is voor fietsers verschillend (Zie overzicht onder). In een aantal situaties zijn zelfs afwijkende rijrichtingen op dezelfde rotonde. In die gevallen,zo ook straks op de Moergestelseweg, is er een deel van de fietsoversteken eenrichtingsverkeer en op diezelfde rotonde een deel tweerichtingsverkeer. Een automobilist kan in dat geval aardig verrast worden.

Afgeraden

In de praktijk wordt het als verwarrend en onduidelijk ervaren, en dat is ook wat in de gemeenteraad van Oisterwijk ter sprake kwam. ‘Regelmatig komen deze onduidelijkheden in de media aan de orde,’ zo verklaarde de raad, als onderbouwing om iets aan deze situatie te doen. Veilig Verkeer Nederland (VVN) raadt tweerichtingsverkeer voor fietsers op rotondes af, omdat dit voor automobilisten verwarrend kan zijn. Dat die verwarring bij wisselend regels binnen één gemeente, of zelfs bij verschil op eenzelfde rotonde toeneemt, dat mag logisch zijn. Die situatie wordt door het Kennis Netwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid (namens het Ministerie Infrastructuur en Waterstaat) dan ook specifiek afgeraden.

Geen aanpassing

Rotonde aan de Sprendlingenstraat – Bedrijfsweg in Oisterwijk, met op deze toerit tweerichting- en aan de andere kant eenrichtingsverkeer. (Bron: Google Maps). Uit navraag bij de gemeente, blijkt dat volgens hen alle rotondes in de gemeente aan het besluit voldoen. Volgens Dankers ‘hoeven er geen rotondes in onze gemeente te worden aangepast,’ aldus zijn woordvoerder. Zijn argument: ‘Er kunnen uitzonderingen gemaakt worden wanneer de verkeerssituatie daar om vraagt.’ Gebaseerd op ervaringen in het verkeer is in de raad een besluit genomen, maar in de praktijk volgt geen aanpassing. Alle verwarrende verschillen in verkeerssituaties op rotondes, die in de raad werden benoemd, vallen volgens de wethouder onder ‘bijzondere situaties’.

Fietsrichting op rotondes in Oisterwijk:

Moergestelseweg – Burg. Vogelslaan:

een- én tweerichting

Moergestelseweg – Groenstraat:

tweerichting

Moergestelseweg – Mons. Verhoevenlaan:

eenrichting/ straks een – én tweerichting

Moergestelseweg – Tilburgseweg:

eenrichting/ straks een – én tweerichting

Pannenschuurlaan – Bedrijfsweg:

eenrichting

Bedrijfsweg – Sprendlingenstraat:

een- én tweerichting

Sprendlingenstraat – Haarenseweg:

eenrichting

Laarakkerweg – Oisterwijksedreef:

eenrichting

Fietsrichting op rotondes in Moergestel:

Akkerweg – Schoolstraat:

eenrichting

Akkerweg – Sonman:

eenrichting

Akkerweg – Tilburgseweg:

eenrichting