Druppelrotonde aan de Blokshekken ‘onduidelijk ding’

26 oktober 2019

Al vanaf het moment dat de nieuwe kruising bij Blokshekken in Oisterwijk in gebruik is, regent het kritiek van inwoners. ‘Gewoon terug naar hoe het was’, ‘Je komt op die rotondes werkelijk ogen tekort’ en ‘Waar is de gemeente mee bezig?’ zijn er enkele. Hoe onveilig is de nieuwe situatie nu echt?

door Ilse Schoenmakers en Hans van Dijk – PIT-onderzoek

We leggen het ontwerp voor aan een deskundige. ‘De kruising voelt vreemd’, zegt verkeersdeskundige Henk Tromp van Move Mobility. ‘Ik denk dat je als voetganger een heel erg onbehagelijk gevoel krijgt.’ De ontwerper van de kruising heeft volgens hem één principe niet goed toegepast. ‘Het is nog steeds mogelijk dat auto’s met hoge snelheid dit kruispunt kunnen bereiken. De voorrang is heel onlogisch geregeld. Mensen kunnen voorrang claimen die het niet hebben en andersom.’ Een andere voorrangssituatie zou volgens hem dan ook een verbetering zijn. Op het middenpleintje sta je in een voorrangsrichting, maar moet je voorrang verlenen. ‘Je moet voorrang verlenen terwijl je gevoel zegt dat het niet klopt. De regels passen niet bij wat je verwacht.’ Een aanpassing in de voorrangssituatie alleen is volgens hem niet voldoende. ‘De weg is heel ruim, misschien dat er rekening is gehouden met de vrachtwagens. Als je het krapper maakt houden mensen snelheid in.’ Tromp oppert om te experimenteren met plantenbakken, waardoor de weg een lichte zigzag krijgt. Die beweging opzij remt de snelheid. ‘Het pleintje wordt dan een rustpunt voor fietsers en voetgangers.’ Toch vindt hij niet alle kritiek terecht. De onhandige situaties die veroorzaakt worden door het laden en lossen bij de Jumbo mogen volgens hem het ontwerp van het plein niet belasten. ‘Dat is maar een paar keer per dag, daar moeten mensen rekening mee houden.’ Een conflict is volgens hem dan ook alleen maar erg als er hard gereden wordt.’ Anders kunnen onduidelijkheden met oogcontact opgelost worden’. Tromp zou graag met de ontwerper in gesprek gaan over de keuzes die gemaakt zijn. ‘Ze hadden een andere oplossing kunnen kiezen, maar misschien dat de spoorbomen daar mee te maken hebben.’

Bron: PIT Onderzoek

‘Het is allemaal net te krap’ erkent de gemeente
In reactie op de kritiek op de nieuwe verkeerssituatie bij de spoorwegovergang vragen we een gesprek aan met de gemeente over de verkeerssituatie bij Blokshekken. We spreken de betrokken ambtenaar die vertelt dat bij de herinrichting inderdaad de veiligheid bij de overweg leidend was. Dat betekende dat er een scheiding kwam tussen langzaam verkeer en de rijbaan voor auto’s. ‘Dan kun je het fietspad helemaal dichtleggen en voorkom je dat fietsers gaan slalommen om de halve bomen heen. Zo creëer je een voorrangssituatie voor het snelverkeer dat de overweg over moet.’ Een volledige rotonde was geen optie vanwege de voorrangssituatie. Dat zou namelijk betekenen dat verkeer op de overgang stil kan komen te staan, om voorrang te verlenen aan verkeer op de rotonde. 

Het eerste gedrag is gewoontegedrag
Bij een nieuwe inrichting hoort een gewenningsperiode. Als er daarna nog gedrag overblijft dat hardnekkig anders is dan gewenst, gaat de gemeente mogelijk maatregelen treffen. Zo gaan er waarschijnlijk richtingspijlen bijkomen op het fietspad dat midden tussen de rijbanen ligt. Dat helpt de fietsers die vanaf de Spoorlaan rechtsaf het spoor over willen naar het KVL-terrein. Voor de fietsers die vanaf het Fabriekspad het spoor over willen is er een route linksom gemaakt. De gemeente geeft aan dat ze dat daar liever meer ruimte hadden gehad, dan had alles wat vloeiender kunnen verlopen. Ze ziet ook dat er soms verwarring is bij fietsers over welke kant ze op moeten. Voor de voetgangers die vanaf het Fabriekspad komen en naar het perron van de NS willen, gaat de gemeente bekijken of er mogelijk een oversteekplaats moet komen aan de oostzijde van het kruispunt. Of en wanneer al deze aanpassingen gedaan zullen worden is nog niet bekend.

Onlogische voorrang
Wat betreft de afwijkende voorrangsregels op dit knooppunt tot de rotondes elders in Oisterwijk snapt de ambtenaar van de gemeente dat dat verwarrend kan zijn. Maar de fietsers konden geen voorrang krijgen, omdat het afslaand autoverkeer vanaf de overgang richting Blokshekken voorrang moest krijgen. ‘Zeker nadat de bomen dicht geweest zijn en er ineens een hele stroom fietsers en auto’s gaan rijden, wil je niet dat de auto’s op de fietsers moeten wachten. Auto’s zouden dan de spoorweg kunnen blokkeren.’ Om dezelfde reden mag er geen zebrapad komen, want dan heb je als voetganger voorrang op het autoverkeer.

Wilt u meer lezen over de rotondes en veiligheid? Klik op onderstaande publicaties:

06-11-2019 Raadsleden vallen over 'druppelrotonde' aan de Blokshekken

28-11-2019 Rotondes Moergestelseweg Oisterwijk ook na aanpassing niet veilig

08-12-2019 Ondanks raadsbesluit geen aanpassing rotondes Oisterwijk

 

PIT Onderzoek is de programmanaam van de Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk. Deze stichting geeft uitvoering aan een pilotproject van het landelijke Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SvdJ), namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De stichting heeft een onderzoeksredactie opgericht die onderzoek uitvoert naar lokaal actuele onderwerpen. Heeft u tips? Mail naar info@pitonderzoek.nl