Rotondes Moergestelseweg Oisterwijk ook na aanpassing niet veilig

28 november 2019

Aan de Moergestelseweg in Oisterwijk is bij aanleg gekozen voor een onjuiste verkeerstechnische oplossing, en ook na aanpassing zal geen optimaal veilige situatie ontstaan. Dit stelt een deskundige van Veilig Verkeer Nederland (VVN). De ruimtelijke situatie bij de rotondes aan de Moergestelseweg (Bron: Google Maps)

door PIT Onderzoek

Na de aanleg van de rotondes aan de Moergestelseweg in 2013, werden weggebruikers en omwonenden geconfronteerd met een toename aan aanrijdingen tussen auto’s en met name fietsers. Het probleem werd door inwoners regelmatig aangekaart in de lokale en landelijke media. De gemeentepolitiek vroeg om aandacht voor de situatie, het college (burgemeester en wethouders) heeft daarop in 2017 onderzoek laten uitvoeren en medio 2019 werden door het college aanpassingen toegezegd. De uitvoering is uitgesteld naar het voorjaar van 2020. Vorige week werden de tekeningen van de beoogde aanpassingen openbaar gemaakt.

Te krap
De in 2013 aangelegde verkeerssituatie is volgens een deskundige van VVN niet passend, zo blijkt uit door onze redactie ontvangen informatie. De ruimte voor rotondes met vrijliggende fietspaden is te krap voor een veilige en overzichtelijke rotonde. Ook zouden de zebrapaden ten onrechte zijn aangebracht; deze worden alleen toegepast als er sprake is van veel overstekende voetgangers. En wat eerder ook door weggebruikers is aangegeven: de naderende fietsers zitten regelmatig in een dode hoek. Er zijn na aanleg van de rotondes regelmatig aanrijdingen (Foto: ...........).

Advies
Ondanks dat de situatie met deze rotondes volgens VVN nooit optimaal veilig zal worden, geeft de deskundige wel een aantal adviezen. Die wijken op delen af van de door de gemeente voorgestelde aanpassingen. Zo zouden in tegenstelling tot de plannen van de gemeente, de oversteekplaatsen niet verhoogd moeten worden, maar meer aandacht kunnen krijgen door het verwijderen van de zebra’s en bijbehorende bebording. De fietsoversteken zouden recht moeten worden aangelegd en met meer afstand tot de rotonde. Die afstand is aan de oostzijde niet te realiseren, en daarvoor is het advies het fietspad ‘aanliggend’ te maken aan de rijbaan, zodat beter zicht is tussen fietsers en automobilisten onderling.

Twee richtingen
Langs de Moergestelseweg is er tweerichtingsverkeer voor fietsers. Op de rotondes is dat nu niet het geval. De gemeente is voornemens dat op een deel van deze rotondes in te gaan voeren. In het algemeen verwachten automobilisten dit niet en is dit een veelvoorkomende oorzaak van ongevallen. Wat VVN betreft, is er aan de oostkant van de rotondes onvoldoende ruimte voor een veilig tweerichtingsfietspad. Voor die route, veel gebruikt door scholieren, zou een omleiding via de Van Beugenstraat en Begijnhofstraat richting Durendael een betere optie zijn. Tot slot heeft de gemeenteraad recent besloten dat alle voorrangsregels voor fietsers op rotondes in Oisterwijk gelijk moeten worden. De vraag is of deze oplossing past in dat beleid. Dit is nog niet bekend.

Raadsleden
Raadslid Marieke Dujardin-Stork (AB) is van mening dat inwoners te weinig betrokken zijn bij het nieuwe ontwerp. Ze gaat naar aanleiding van bovenstaande vragen stellen aan het college (burgemeester en wethouders), om vervolgens te kijken hoe de verkeersveiligheid het beste verbeterd kan worden. Jean Coumans van partij PrO: ‘Duidelijk is dat de huidige situatie niet voldoet aan de eisen van de verkeersveiligheid voor deze verkeersdeelnemers en er een aanpassing nodig is.’ PrO is van mening dat het advies van VVN meegenomen moet worden in de beslissingen, voorafgaande aan de uiteindelijke aanpassingen.