Hebben jongeren in Oisterwijk evenveel recht op een woning?

11 december 2019

Recent bleek uit een bericht van PIT Onderzoek, dat jongeren in de Oisterwijkse woningmarkt nog nauwelijks aan bod komen. Koopwoningen zijn te duur; verhuurder Leystromen kon per jaar drie jongeren aan een woning helpen. Bouwplannen zijn er genoeg; het tekort aan woningen is groter. De vraag is wie er in deze woningnood opkomt voor deze doelgroep, wie helpt de jongeren aan een woning?

PIT Onderzoek /  Joris van der Pijll

Het onderzoek naar woningbouwbehoefte, waar woningbouw op wordt gebaseerd, vernoemt senioren en starters. Onder die laatste brede groep vallen ook de jongeren. De verhouding in lokale belangenorganisaties is in deze duidelijk anders. Seniorenorganisaties worden veelvuldig benoemd en laten van zich horen; maar is er ook een jongerenorganisatie? Op de sociale verdieping in Tiliander kennen ze er geen, de Oisterwijkse Huurdersvereniging kent ze niet, en ook de gemeente laat weten: ‘Bij ons is geen belangenvereniging voor jongeren met betrekking tot woningbouw in Oisterwijk bekend.’ Wie staat er op voor deze woningzoekende jongeren?

Bouwen

De keuzes die gemaakt moeten worden voor de invulling van de beschikbare bouwruimte in Oisterwijk worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het zijn keuzes gericht op aantal en type bebouwing, grondopbrengst en voorwaarden. Om te voldoen aan de woningbehoefte moet er veel gebouwd worden, maar de beschikbare ruimte is beperkt. Op eenzelfde locatie passen meerdere kleine woningen. Aantallen die ten goede komen aan de totale woningbehoefte. Koopwoningen zijn voor de starters vaak te duur, en gebaseerd op inschrijfjaren lukt het jongeren nauwelijks aan een huurwoning te komen, zo bleek uit informatie van Leystromen. Volgens de gemeente worden ‘op de locatie De Wingerd 14 sociale huurwoningen in de vorm van een pilot verhuurd aan starters zonder inschrijftijd.’ Hoe dit werkt? Zowel Leystromen als gemeente geven nog geen informatie over deze nieuwe vorm van toewijzing. Uit de informatie in het woningbehoefte onderzoek blijkt, dat de jongeren relatief kort ‘jong’ zijn als het gaat om woonwensen. Inkomen en gezinssamenstelling varieert in de jongste categorie sneller, waardoor ze mogelijk eerder doorstromen. Zijn ze wat ouder, hebben ze mogelijk een beter inkomen, of voldoende inschrijfjaren opgebouwd voor een huurwoning. De vraag blijft vooralsnog, wie helpt hen aan hun eerste woning?

Nieuwbouw van 14 kleine sociale huurwoningen van Woonstichting Leystromen op de hoek Harrie Janssenstraat / Langvennen-Zuid in Oisterwijk

Leegstaand gemeentelijk sportcomplex De Leye op de hoek Baerdijk / Vloeiweg in Oisterwijk. Locatie voor toekomstige nieuwbouw.

Politiek

We vroegen het aan de raad: Hebben jongeren in Oisterwijk evenveel recht op een woning? Bouwen alleen is niet voldoende (foto ...........). Carlo van Esch (PGB):  ‘Uiteraard, evenveel als senioren. Ik kan me voorstellen dat jongeren zich tekort gedaan voelen omdat het in de praktijk lastig is om aan een betaalbare woning te komen. De enige manier om dat anders te krijgen is door maatwerk te leveren en in te spelen op de behoefte van de jeugd.’ Van Esch denkt aan kleinere woningen, erfpacht of samen bouwen.  ‘Volgens mij is bij alle politieke partijen ook wel het besef dat we moeten opkomen voor de belangen van de jongeren. Zeker ook bij de jonge raadsleden. Jongeren en jonge gezinnen zijn keihard nodig om onze gemeente leefbaar te houden. Dan gaat het om onze winkels, onze verenigingen en onze scholen.’ Alles boven de reguliere woningbehoefte, waarin ook al voor jongeren bouw is opgenomen, wil PGB inzetten voor de jeugd. Guus Mulders (CDA):  ‘Alleenstaande starters, zoals studenten die klaar zijn met hun studie, zijn al geholpen vanaf 30m2 en vervolgens 60m2 voor 2-persoons stellen. Dit lijkt weinig, maar door slim te bouwen past hierin een volwaardige woning met zelfs anderhalve slaapkamer, dus ook geschikt voor de 1e baby. Een combi van seniorenwoningen met daarboven starters zorgt voor een betaalbare ondergrond en betaalbare huren.’ Volgens Mulders zit het probleem in Oisterwijk ook in de te lange procedures. ‘Ons voorstel is bouwen en niet zo moeilijk doen. Jongeren worden tekort gedaan, omdat ze minder georganiseerd zijn en ook niet het geld hebben, dus ze zijn afhankelijk van anderen. Politieke partijen moeten zich hier veel sterker voor inzetten.’ Jean Coumans (PrO):  ‘Wij zien een sterke lobby vanuit de ouderen, jongeren horen we inderdaad weinig.’ Volgens PrO moet de politiek voor hen opkomen, en geen smoesjes accepteren ‘dat het “niet zou passen”, dat bewoners van sociale huurwoningen misschien “beter ergens anders op hun gemak zijn”. Dat vinden we kul-redenen.’ De oplossing ziet PrO in specifieke toewijzing: ‘Als je jongerenhuisvesting als zodanig benoemd, kan je er geen anderen in plaatsten.’ Dat zou volgens PrO goed kunnen in woongroepen, ‘een soort studentenhuisvesting, kleinere studio’s, modulaire woningen. Misschien dat deze groep ook kan combineren met zorginstellingen, dat ze een tegenprestatie leveren en daarvoor een lagere huur krijgen. In deze groep mag je creatief zijn.’ De keuze is aan de raadsleden…