Pleidooi voor een gebiedsvisie Moergestel-Oost

13 februari 2020

Het besluit over de herontwikkeling van het voormalige schoolgebouw van Bienekebolders in Moergestel moet niet worden genomen voordat er samen met de inwoners een integraal gebiedsontwikkelingsplan voor Moergestel-Oost is opgesteld. Dat stelt Hennie van Schooten, voorzitter van de Stichting WieKentKunst (WKK) in Moergestel.

door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

“Het lijkt er sterk op dat de wil ontbreekt bij de gemeenteraad en het college van Oisterwijk om een burgerinitiatief de ruimte te geven om écht een integrale gebiedsvisie te ontwikkelen voor Moergestel-Oost”, vindt Hennie van Schooten. “De gemeenteraad heeft op 11 april 2019 unaniem een motie aangenomen, waarin zij instemt met het plan van WKK om samen met inwoners van Moergestel een integrale gebiedsvisie voor Moergestel-Oost te ontwikkelen. Het gebouw van Bienekebolders vormt in onze ogen het hart van dit gebied. Als nu al een besluit wordt genomen over dit gebouw, dan kan er geen volwaardige gebiedsvisie worden ontwikkeld.”

Expertise inhuren
WKK kon niet eerder aan de slag met de ontwikkeling van een gebiedsvisie omdat de gemeenteraad pas een klein jaar na het raadsbesluit de financiële middelen (20.000 euro) hiervoor heeft toegezegd. Van Schooten: “WKK is een vrijwilligersorganisatie en wij hebben financiële middelen nodig om mensen met de benodigde expertise in te huren. Als gevolg van de zeer trage besluitvorming kunnen wij nu pas starten met het ontwikkelen van een gebiedsvisie. Wij willen de gemeenteraad daarom vragen om het besluit over de herontwikkeling van de Bienekebolders uit te stellen tot na de zomer.  Datzelfde geldt ook voor de besluiten voor het gebied naast het Medisch Centrum Moergestel en voor de gronden rondom de voormalige pastorie. Indien dat niet gebeurt, heeft het weinig zin om nog een gebiedsvisie voor Moergestel-Oost te ontwikkelen. Wij wilden hiervoor op 5 april een grote bijeenkomst houden, om informatie op te halen bij de Moergestelse bevolking. Nu zijn wij genoodzaakt om hiervan af te zien. Het is erg te betreuren dat er opnieuw een burgerinitiatief sneuvelt. Wat is een unaniem raadsbesluit waard als diezelfde raad na een jaar wachten net zo makkelijk tot iets anders besluit?”

Meer dan een woondorp
Van Schooten vindt het opvallend dat alle ontwikkelplannen voor Moergestel-Oost tot nu toe zijn gericht op huisvesting. “Leefbaarheid gaat verder dan alleen huizen bouwen. Wij willen het liefst een gebied waar wonen, werken, natuur, leren en ontspannen samenkomen. De omgeving rond Bienekebolders is oorspronkelijk en authentiek. Het is zonde als dit wordt vernield. Doordat telkens opnieuw incidentele besluiten worden genomen over de inrichting van kleinere percelen in dit gebied, ontstaat verrommeling van de dorpsinrichting en het omringende landschap. Dat moeten wij als samenleving niet willen. Moergestel is meer dan een woondorp. De huidige handelswijze van de gemeenteraad geeft inwoners van Moergestel steeds meer het gevoel dat er toch niet naar hen wordt geluisterd. Op deze manier wordt gestimuleerd dat een hechte gemeenschap als los zand uit elkaar valt.”

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Klik dan op een van de volgende publicaties: 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.