€ 65.000 voor onderzoek huisvesting arbeidsmigranten Oisterwijk

20 mei 2020

De raad stemde maandagavond in over het vrijmaken van 65 duizend euro voor onderzoek naar huisvesting van arbeidsmigranten. Naar schatting verblijven er 400 à 800 illegaal in de gemeente Oisterwijk. De redactie sprak met enkele parkondernemers in de regio en vroeg hen hoe zij ermee omgaan. Het college wil het probleem onderzoeken en met een duurzame oplossing komen. Ondanks bedenkingen over het budget, ging de raad akkoord.

door Stephen Bell en Inge Dekker – PIT Onderzoek

Alle partijen uitten hun bedenkingen bij het onderzoek van het college over de hoogte van de kosten en waar het budget vandaan komt. Dit bedrag komt een nog ongebruikt budget bedoeld voor de stimulering van doorstroming van sociale huurwoningen. Stefanie Vulders benadrukte nog dat het probleem niet opgelost wordt met meer beleid, maar via bestemmingsplanwijzigingen. De nieuwe wethouder Eric ten Brink kwam met een kort antwoord, beroepend op het vertrouwen dat de raad mag hebben in het feit dat het college de kosten scherp in de gaten houdt. Wat betreft de doorstroming, verwees hij enkel naar de perspectiefnota, en verwierp de noodzaak in te gaan op de kwestie. Het vuur werd hem niet echt aan de schenen gelegd. Wellicht was de raad ook opgelucht dat er eindelijk een plan komt voor dit langlopende probleem. Maar zijn de bedenkingen dan nu verdwenen? Het voorgestelde onderzoek heeft het doel om “uiteindelijk een beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten te kunnen vaststellen waarmee we kunnen voorzien in voldoende legale huisvestingsmogelijkheden voor arbeidsmigranten.” Om dat te bereiken zal de projectleider aan tafel gaan met belanghebbenden zoals werkgevers, huisvesters, uitzendbureaus, inwoners en arbeidsmigranten. Hierdoor worden verschillende behoeftes geïnventariseerd en sociaal draagvlak gecreëerd voor bepaalde locaties en soorten huisvesting.

Ondernemers

Verschillende uitzendbureaus in de regio bevestigen dat de coronacrisis het aantal werkkrachten uit het buitenland nog niet heeft verminderd. In de agrarische en logistieke sector is nog volop werk. Eigenaar van een groot deel van de chalets op Buitenplaats Valkenbosch Gerard van Lissum heeft momenteel drie huisjes met arbeidsmigranten erin. “Drie jaar geleden waren nog 30 van mijn 40 chalets bewoond door Poolse en Bulgaarse werkers. Die kwamen via een uitzendbureau hier terecht”. Op een gegeven moment is er door de gemeente aan de bel getrokken en moest Van Lissum veel van deze mensen wegsturen. “Nu is mijn bezettingsgraad echt te laag. Van alleen recreatieverblijf kunnen we de boel niet draaiende houden.” Zo ziet de raadsvergadering er uit anno mei 2020; in verband met corona digitaal vergaderen. Van Lissum geeft toe dat de eerste situatie soms tot overlast leidde, maar dat is met een gematigder beleid en duidelijke communicatie goed op te lossen volgens de ondernemer. “Ik check zelf grondig dat hier maar vier mensen per huisje verblijven, daar heb ik zelf ook baat bij. Geen parkhouder laat zijn eigen onderneming vrijwillig verloederen”, aldus van Lissum. “Als er dan zo nu en dan, vooral in het weekend, een BOA hier een rondje maakt, is de orde prima te handhaven. Dan zou ik makkelijk 10 tot 15 huisjes met migrantenarbeiders kunnen bezetten.” De redactie belde ook met Karim, de eigenaar van GoodStay een recreatiepark aan de Scheibaan met 55 huisjes: “Wij zijn volledig bezet door arbeidsmigranten, nu 200 in totaal, straks zijn het er 250 als de corona maatregelen worden versoepeld”. Goodstay huisvest voor drie verschillende uitzendbureaus. De ondernemer heeft eerder al drie parken moeten sluiten onder druk van de gemeente. “Ondanks dat we steeds strengere regels in het park toepassen, sluit de gemeente plekken af. Waar moeten deze mensen straks verblijven? Wij hebben contracten met fabrieken waar we ons aan moeten houden, maar als we steeds parken moeten sluiten, moet ik deze broodnodige werkers weer naar huis sturen. Er komen nu al minder werkers deze kant op, ze gaan liever naar Duitsland, terwijl er hier zoveel werk is.” Via de uitzonderingsregel huisvest Limbogt momenteel 18 arbeidsmigranten op eigen terrein. Er ligt nog een aanvraag voor de bouw van een pand om 54 personen in totaal te huisvesten. Dat voorstel wordt 4 juni in de raad besproken. Tijdens een raadsplein afgelopen februari deelde de eigenaar van tuinbouwbedrijf Limbogt zijn positieve ervaringen met de migranten die op zijn erf wonen, en stelde dat het gewoon mensen zijn die graag willen werken en degelijke huisvesting verdienen. Uit de ervaringen van de ondernemers blijkt dat er geen eenduidige oplossing voor de hand ligt. Een onderzoek lijkt daarom niet overbodig.