Evaluatie Oisterwijks vergadermodel gestart

29 april 2020

Sinds augustus 2019 vergadert de gemeenteraad van Oisterwijk op een nieuwe manier. Momenteel evalueren de griffie en Oisterwijk aan Z dat nieuwe vergadermodel. Ook inwoners worden er bij betrokken. Waar moeten ze op letten?

door Inge Dekker – PIT Onderzoek

Raadswerkgroep Oisterwijk aan Z wil de afstand tussen de inwoners en de raad verkleinen. Een manier om dat te doen, is via het vergaderen. Oisterwijk aan Z onderzocht hoe dat in Oisterwijk verliep. Een gemis aan betrokkenheid en invloed van inwoners werd vastgesteld. Daarnaast mocht het vergaderen efficiënter en effectiever. Ook onderzocht Oisterwijk aan Z vergadermodellen in andere gemeenten. Op basis van de bevindingen is in de zomer van 2019 met de pilot “nieuw vergadermodel” gestart. Deze pilot raakt twee ambities van het raadsprogramma: bestuurlijke vernieuwing en het centraal stellen van de inwoner. Drie verschillende avonden zouden dat moeten bevorderen: raadsontmoeting, raadsplein en raadsvergadering. Het nieuwe vergadermodel werd afgelopen week vanwege corona voor het eerst digitaal georganiseerd. De Raadsontmoeting, een van de fases in het besluitvormingsproces, via beeldbellen. De avonden hebben een verschillende opzet: in een raadsontmoeting worden nieuwe onderwerpen verkend via bijvoorbeeld werkbezoeken en podiums. Tijdens een raadsplein worden raadsvoorstellen besproken, waar ook inwoners plaats nemen aan de vergadertafel. In een raadsvergadering debatteert de raad en neemt besluiten. Hier is ook ruimte voor inspreekrecht.

Evalueren

Inwoners worden niet alleen betrokken bij deze vergaderingen, maar ook bij de evaluatie van het vergadermodel. Er is een aantal inwoners uitgenodigd om deel te nemen aan de evaluatie. Maar iedereen is welkom om aan te sluiten, liet de griffie weten. Ook relevante redenen om niet (meer) naar bijeenkomsten te gaan, kunnen bijdragen aan het verbeteren van het model. Je kunt je aanmelden via griffie@oisterwijk.nl. In de notitie over de pilot kun je de uitleg nalezen. Volgens de planning wordt komende zomer besloten of er definitief met dit vergadermodel wordt gewerkt.

Nationaal raadsleden onderzoek

In het ‘Nationaal raadsleden onderzoek’ van 2019, uitgevoerd door Daadkracht, was speciale aandacht voor de vergadermodellen. Een efficiënte manier van vergaderen zou meer tijd vrijmaken voor de volksvertegenwoordigende rol om de democratische legitimiteit te waarborgen, stelt het onderzoekbureau. In het onderzoek kwam naar boven dat gemeenteraden in 2019 daar te weinig aan toe kwamen.

Aandachtspunten

Het vergadermodel is dus belangrijk door de invloed op lokale democratie: betrokkenheid van inwoners en tijd voor volksvertegenwoordigende werkzaamheden van raadsleden. In hoeverre bevordert het nieuwe vergadermodel de lokale democratie? In het debat dat vooraf ging aan de invoering van de pilot, vroeg de VVD zich af, of de ‘representatieve democratie’ wel voldoende tot zijn recht zou komen. PGB was huiverig voor mogelijke extra kosten. Alle partijen waren enthousiast over de mogelijkheid tot een betere verbinding met de samenleving. Of het huidige model de democratie verbeterd, laagdrempelig genoeg is gebleken, en efficiëntie in de hand werkt, moet blijken uit de evaluatie.