Subsidie voor journalistiek onderzoek in Oisterwijk

10 december 2019

Het bestuur van de Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk, opdrachtgever van PIT Onderzoek, ontvangt opnieuw subsidie van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Dit betekent dat PIT Onderzoek haar journalistieke werk ook in 2020 kan voortzetten. Het doel: meer impact door journalistiek onderzoek.

Aansprekende publicaties

Hoe gedragen weggebruikers zich op kruispunt Blokshekken? PIT Onderzoek onderzocht het! Publicaties over bijvoorbeeld het verlengen van het contract met COA over het AZC, over verkeersveiligheid op rotondes en meer recent het gebrek aan woningen voor jongeren, spraken veel mensen aan. Het leidde er ook toe dat het College van B&W en de Gemeenteraad daar extra aandacht aan schonken. Op die manier heeft PIT Onderzoek een bijdrage geleverd aan de (komende) politieke besluitvorming. En daar is het bestuur trots op!
Maar vastgesteld is ook dat het nog beter kan, met meer en regelmatige, dieper gaande publicaties over lokale onderwerpen, die de inwoners echt raken. Het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek (SVDJ) ziet dat ook zo en honoreert dat met een nieuwe subsidie voor het jaar 2020.

Vacature

PIT Onderzoek gaat zich in 2020 nog meer richten op actuele onderwerpen en hoe de besluiten daarover in het democratische proces tot stand komen. Daartoe zoekt het bestuur een zelfstandig journalist die, met lokale kennis en een kritische blik, processen en inhoud kan volgen en analyseren. Voor de publicaties wordt een beroep op de bestaande media en voor videopresentaties op de vrijwilligers van de lokale omroepen. Op die manier wil PIT Onderzoek een prominentere rol vervullen in onder andere het politieke proces.