Bienekebolders Moergestel slopen of verbouwen tot woonruimte voor jongeren?

29 januari 2020

Aan de hand van een discussienotitie wil de gemeente Oisterwijk richting geven aan de ontwikkeling van de voormalige basisschool Bienekebolders in Moergestel. Wordt het pand gesloopt, of blijft het behouden en komt er woonruimte voor starters in?

door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

De gemeente Oisterwijk staat in de komende jaren voor een flinke uitdaging als het gaat om de bouw van sociale huur- en koopwoningen. Uit de woningbouwprogrammering 2019-2028 blijkt dat er tot 2028 zo’n 140 sociale huurwoningen en 89 sociale koopwoningen met een prijs tot 185.000 bij moeten komen. De opgave voor de sociale huurwoningen lijkt gehaald te gaan worden, maar op dit moment zijn er echter nog geen plannen die voorzien in de bouw van sociale koopwoningen.De prijs van maximaal 185.000 euro voor een sociale koopwoning, die in de woningbouwprogrammering wordt genoemd, ligt niet in lijn met de huidige marktprijzen voor woningen. In 2018 kostte een tussenwoning in Oisterwijk gemiddeld 309.000 euro, terwijl voor een appartement gemiddeld 267.000 euro werd betaald. Een sociale koopwoning van 185.000 euro is in de huidige markt bij oplevering direct al veel meer waard dan wat de koper ervoor heeft betaald. Hiervoor zullen afspraken moeten worden gemaakt met kopers, zodat de woningen langere tijd beschikbaar blijven voor de doelgroep.

Woningbouwdifferentiatie

Eén van de mogelijkheden om toch sociale koopwoningen te kunnen realiseren, is door op grotere ontwikkellocaties afspraken te maken over woningbouwdifferentiatie. Met de winst die wordt gerealiseerd bij de verkoop van duurdere woningen, kan het verlies op de verkoop van de sociale koopwoningen worden gecompenseerd.

Drie scenario’s

De oude school, behouden of slopen? Dit is één van de drie scenario’s die is opgenomen in de Discussienotitie over herontwikkeling van de voormalige basisschool Bienekebolders aan de Bosstraat 1 in Moergestel. Deze notitie wordt op 30 januari besproken tijdens de Raadsontmoeting in de gemeenteraad van Oisterwijk. Dit gebouw is eigendom van de gemeente. In de notitie wordt het scenario geschetst om op het perceel 7 starterswoningen te bouwen in combinatie met 3 dure woningen. De andere scenario’s zijn: het bouwen van zes dure woningen, of behoud van het schoolgebouw met invulling door woningbouw en eventueel nevenfuncties. Het scenario waar het meeste draagvlak voor bestaat, wordt uitgewerkt voor verdere besluitvorming.

Gebiedsvisie

Een rondvraag bij enkele partijen in Moergestel leert dat de visies uiteenlopen. Gemeenteraadslid Jan Jonkers, fractievoorzitter van Algemeen Belang, ziet het liefst dat er een totaalplan voor Moergestel Oost komt. ‘Nu zijn we bezig om een postzegel te vullen, maar wij zien liever een gebiedsvisie voor het hele gebied Moergestel Oost, met een goede verdeling tussen sociale koopwoningen en dure woningen. Dus bijvoorbeeld ook duidelijkheid over wat er gaat gebeuren met de Pastorie, het scoutinggebouw, het gezondheidscentrum en het woonwagenkampje aan het Brieltje.’ Jaap de Groot van Sportschool Physique, dat grenst aan De Bienekebolders, ziet eveneens meer perspectief in een grotere gebiedsvisie. ‘Ik denk dat een groter plan voor het gebied meer kans van slagen heeft dan alleen het ontwikkelen van het perceel van de Bienekebolders. Daarover voeren wij momenteel ook gesprekken met een projectontwikkelaar. Meer wil ik hier daarom nu niet over kwijt.’

Leefbaarheid

De Dorpsraad Moergestel wil het schoolgebouw behouden en er sociale, betaalbare woningen voor jongeren in realiseren. ‘Eén van onze speerpunten is om de leefbaarheid in Moergestel op pijl te houden door het stimuleren van betaalbare woningen of in ieder geval woongelegenheid voor jongeren, zowel in de sociale huur of koop’, zegt voorzitter Wil Oerlemans van de Dorpsraad Moergestel. ‘Veel twintigers in Moergestel wonen nu noodgedwongen nog thuis, of vertrekken uit Moergestel omdat ze hier geen betaalbare woonruimte kunnen vinden. De gemeente heeft de grond in bezit en is eigenaar van het pand. Wij vinden dat ze deze kans moeten grijpen om er woonvoorzieningen voor jongeren in te creëren.’

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Klik dan op een van de onderstaande publicaties: 

30-01-2020 Goedkoop wonen voor de jeugd in Moergestel

13-02-2020 Pleidooi voor gebiedsvisie Moergestel-Oost

Weer terug naar complete dossier 'Woningnood & Woningbouw': klik hier