Meer impact door journalistiek onderzoek in Oisterwijk

20 november 2019

Het bestuur van de Stichting Onderzoeksredactie Groot Oisterwijk, opdrachtgever van PIT Onderzoek, heeft een tussenbalans opgemaakt. Er is dit jaar veel geleerd en over mooie en aansprekende zaken gepubliceerd. Dat leverde veel nieuwe inzichten op. En nu richt het bestuur zich op de toekomst, met meer focus en samenwerking en een nieuwe werkwijze. Het doel van PIT Onderzoek blijft onveranderd: meer impact door journalistiek onderzoek!

Aansprekende publicaties
De publicaties over de gevaren op het spoor, het al dan niet verlengen van het contract over het AZC en de veiligheid op de druppelrotonde, spraken veel mensen aan. Daarbij zorgde verdieping en nader onderzoek voor aanvullende gegevens of bleken de gepresenteerde zaken onvolledig en/of onjuist. Met als gevolg dat het College van B&W en de Gemeenteraad daar extra aandacht aan schonken. Op die manier heeft PIT Onderzoek een bijdrage geleverd aan de (komende) politieke besluitvorming. En daar zijn ze trots op!
Maar ze hebben ook vastgesteld dat het beter kan, met meer en regelmatige, dieper gaande publicaties over lokale onderwerpen die de inwoners van de gemeente Oisterwijk echt raken. En dus willen ze met onze publicaties in de toekomst, juist daar de focus op leggen.

Andere werkwijze

PIT Onderzoek gaat zich nog meer richten op lokaal actuele onderwerpen en hoe de besluiten daarover tot stand komen. Veelal zal dat gaan over voorgenomen besluiten van het College en de Gemeenteraad, het democratische proces. Maar het kan ook gaan over onderwerpen die in de politiek geen aandacht krijgen, maar die wel aandacht verdienen. Het doel is hierover met diepgang en regelmatig te berichten. Het bestuur wil op die manier betrokkenen aanspreken op de gang van zaken en inwoners betrekken bij en informeren over de wijze waarop over zaken wordt besloten. Dat gaan ze doen met zelfstandige journalisten, met lokale kennis en binding en die met een kritische blik, processen en inhoud kunnen volgen en analyseren. Voor de publicaties doen ze een beroep op de bestaande media en voor videopresentaties op de vrijwilligers van de lokale omroepen. Meer samenwerking dus en een andere invulling van de redactie die beter past bij de nieuwe werkwijze.

Meer impact
Het doel van PIT Onderzoek blijft onveranderd: journalistiek inhoudelijk toegevoegde waarde leveren over lokale onderwerpen die de inwoners echt raken. Het doel blijft dus impact te genereren, zodat betrokkenen worden aangesproken en gaan bewegen, met als resultaat dat betere en/of beter afgewogen besluiten worden genomen. Op die manier wil PIT Onderzoek een prominentere rol vervullen in onder andere het politieke proces, waarvan zij hopen dat die rol als zodanig wordt erkend en gewaardeerd. De aandacht gaat nu uit naar het werven van middelen en van betrokken journalisten. Geïnteresseerden die mede uitvoering willen geven aan dit doel, worden van harte uitgenodigd zich te melden via info@pitonderzoek.nl