Applaus maar geen geld voor randweg Moergestel

22 februari 2020

Een randweg om Moergestel en zoveel min mogelijk vrachtverkeer en landbouwverkeer door de kern heen. Dat voorstel kon bij de raadsontmoeting in Den Boogaard in Moergestel rekenen op het meeste applaus van de aanwezigen. Desondanks gelooft het college (burgemeester en wethouders) van Oisterwijk vooralsnog meer in het realiseren van maatregelen in de kern Moergestel, zonder omleidingsroute.

door Gerben van den Broek – PIT Onderzoek

Via een raadsinformatiebrief informeerde het college de gemeenteraad donderdag over de zorgwekkende financiële positie waarin Oisterwijk op dit moment verkeerd. Hierin wordt letterlijk gemeld dat er op dit moment geen financiële middelen beschikbaar zijn voor het verkeersplan Moergestel. Dit bericht plaatste ook de raadsontmoeting over het Verkeersplan Moergestel donderdagavond in een ander perspectief. Voorlopig is er geen geld beschikbaar om te investeren in een verkeersplan. Een voorstel tot aanpassen verkeer in Moergestel (Bron: Gemeente Oisterwijk)

Geen ideaal scenario

Desondanks waren tientallen belanghebbenden naar Den Boogaard gekomen om hun zegje te doen over het verkeersplan. Daarbij kwamen zij duidelijk op voor hun eigen belangen. De gemeenteraad van Oisterwijk staat voor de uitdaging om tijdens de raadsvergadering van 5 maart een besluit te nemen over het het plan. ‘Er is geen ideaal scenario voor dit verkeersplan te bedenken’, zegt wethouder Dion Dankers. ‘Dat was een jaar geleden zo en is nu nog zo. We kunnen het niet voor iedereen naar de zin maken. Maar het is wel belangrijk om in ieder geval een keuze te gaan maken. In april 2019 is het raadsvoorstel teruggetrokken, maar we kunnen de inwoners van Moergestel niet langer in de kou laten staan. Ik wil de raadsleden daarom oproepen om op 5 maart met amendementen te komen om het voorliggende raadsvoorstel aan te passen, maar niet om het van tafel te vegen.’

Aangenomen motie

Het college kiest er in haar voorstel voor om lokaal doorgaand (zwaar)verkeer via Rootven-Raadhuisstraat te laten rijden. Daarbij wordt de snelheid op deze weg aangepakt. Ook wordt gekeken naar de veiligheid op de Akkerweg , wordt de situatie voor fietsers op de Waterhoefstraat verbeterd en komen er maatregelen in de Schoolstraat. Meerdere insprekers herinnerden de aanwezige raadsleden aan de motie ‘Verkeersveiligheid Moergestel Centrum’, die in april 2019 werd aangenomen door een meerderheid in de gemeenteraad. Hierin wordt het college opgeroepen om een onderzoek uit te voeren naar de verkeersveiligheid in het centrum van Moergestel, waarin ten minste een verbod voor doorgaand vracht- en landbouwverkeer aan de orde komt. Een duidelijk antwoord vanuit de raadsleden kwam hier echter niet op.

Veilig gevoel

Rootven, een van de besproken locaties in Moergestel. Marieke Moorman van PGB gaf aan dat de motie en ook een eerder rapport van Veilig Verkeer Nederland zeker meegenomen worden in het raadsbesluit. ‘Misschien moeten we ook wel kijken of er tussenoplossingen mogelijk zijn. Maar laten we in ieder geval proberen om de quick wins te pakken.’ Het CDA pleitte bij monde van Guus Mulders vooral voor haalbare en betaalbare oplossingen. ‘Het is vooral belangrijk om de leefbaarheid en doorstroming te waarborgen op korte termijn, zodat mensen met een veilig gevoel over straat kunnen in het centrum van Moergestel.’ Volgens Gert van Elderen van de VVD zijn er tal van oplossingen te bedenken en afspraken te maken om de veiligheid op korte termijn te vergroten, terwijl Jan Jonkers van Algemeen Belang vasthield aan het standpunt voor een omleiding. Wil de Kort van PrO toonde zich een voorstander van het weren van landbouw- en vrachtverkeer uit de kern, maar wil liever niet dat hiervoor een nieuwe weg moet worden aangelegd.

Wilt u meer lezen over dit onderwerp? Klik dan op onderstaande publicaties: 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.