Extra bezuinigingen in Oisterwijk door stikstofarrest?

25 september 2019

Wat zijn de gevolgen van de stikstofuitspraak van de Raad van State voor Oisterwijk? Als uitbreidingen van wegen, boerenbedrijven en woningbouwprojecten stilgelegd of uitgesteld moeten worden, kan dat de gemeente geld gaan kosten. Deze komen mogelijk bovenop de bezuinigingen van 3 miljoen euro die Oisterwijk nu al moet realiseren.

door PIT Onderzoek

Op 13 september publiceerde het ministerie van LNV een inventarisatie van plannen en projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de uitspraak door de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat om plannen en projecten waarbij provincies, waterschappen en gemeenten initiatiefnemer of bevoegd gezag zijn. Een aantal gemeenten leverden deze informatie niet op tijd aan voor de publicatie online kwam.

De wijk KVL is in herontwikkeling met woningbouw; bij de gemeente is onbekend wat de gevolgen zijn van de stikstofuitspraak op dergelijke lokale projecten.

Navraag door PIT Onderzoek bij de gemeente Oisterwijk wijst uit dat op dit moment die inventarisatie hier nog niet is gemaakt. Hiermee heeft de gemeente dus zelf nog geen beeld van wat de gevolgen zijn van de uitspraak. Mogelijk dat bouwprojecten niet doorgaan waar de gemeente wel al gronden voor heeft verworven. Die uitgaven drukken in dat geval langer op de begroting en zouden potentieel afgeschreven moeten worden.

Een van de projecten die wel al te maken heeft gekregen met de stikstofuitspraak en het ongeldig maken van het PAS is de uitbreiding van het boerenbedrijf aan de Oisterwijksebaan 6. De provincie moet nog beslissen in hoeverre de bedrijfsuitbreiding past binnen de nieuwe rekenmethode die per 1 oktober actief wordt.